ตอบกลับไปยัง: ระหว่างดูดไขมันกับผ่าตัดไขมันที่แก้มอันไหนดีกว่ากัน - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ตอบกลับไปยัง: ระหว่างดูดไขมันกับผ่าตัดไขมันที่แก้มอันไหนดีกว่ากัน

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดความงาม ระหว่างดูดไขมันกับผ่าตัดไขมันที่แก้มอันไหนดีกว่ากัน ตอบกลับไปยัง: ระหว่างดูดไขมันกับผ่าตัดไขมันที่แก้มอันไหนดีกว่ากัน

#4700

buccal fat remover เป็น term ภาษาอังกฤษกว้างๆ ไม่บอกอะไรและมีความหมายเป็นไทยว่าคือการดูดไขมันที่หน้า เป็นขั้นตอนการทำ แต่เรียกต่างกันเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เหมือนน้องถามว่า car กับรถยนต์แตกต่างกันอย่างไร ใครจะตอบให้ได้หล่ะครับ ไม่ใช่วิธีในการทำ ซึ่ง การดูดไขมันที่หน้า( buccal fat remover ) มีได้หลายวิธี เช่นการฉีดเมโสแฟตสลายไขมัน การสลายไขมันด้วยการทำเลเซอร์ หรือเครื่องมือต่างๆ ฯลฯ น้องต้องถามว่า buccal fat remover หรือ การดูดไขมันที่หน้า วิธีไหนได้ผลดี และผลข้างเคียงเป็นอย่างไร