Live Blood Analysis : การตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี เลือดขณะยังมีชีวิต ทางเลือกในการดูโลหะหนัก - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เวชศาสตร์ชะลอวัย

Live Blood Analysis : การตรวจวิเคราะห์ชีวเคมี เลือดขณะยังมีชีวิต ทางเลือกในการดูโลหะหนัก

360_2

Live Blood Analysis 

จัดเป็นวิทยาการสมัยใหม่อีกอย่างหนึ่ง ของศาสตร์การแพทย์ทางเลือก เป็นการตรวจชีวเคมีในร่างกาย โดยการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อดูลักษณะ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมทั้งสิ่งผิดปกติในเลือด ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยผลการวิเคราะห์จะแสดงความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดให้ ทราบทันที แบบ Real Time ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ผลกันในทันที โดยเห็นภาพร่วมกันทั้งแพทย์และคนไข้ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ อาจจะพบเห็น สารตกค้างในเลือด สารพิษ สารโลหะ หนัก ไขมัน ภาวะเลือดผิดปกติ ภาวะเลือดจาง หรือความผิดปกติในระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบการย่อยอาหาร โรคภูมิแพ้ ระบบฮอร์โมน ตลอดจนภาวะการขาดสารอาหารหรือวิตามินบางอย่าง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค และความ เสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและการรักษาที่ถูกวิธี

360_3

ประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจ Live Blood Analysis 
ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะบ่งบอกถึง ลักษณะการใช้ชีวิตทั่วๆ ไป เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน และแนวโน้มการเกิดโรค โดยจะดูองค์ประกอบหลักๆ ได้ดังนี้

  1. ระบบย่อยอาหาร ภาวะการดูดซึมอาหาร เพื่อวินิจฉัยระบบการย่อยอาหาร ว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่
  2. สารพิษตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนัก ต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือทางอ้อม
  3. ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  4. สารอนุมูลอิสระในเลือด
  5. ระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะภูมิแพ้ ของร่างกาย
  6. ระบบการหมุนเวียนของเลือด

ขั้นตอนการตรวจ Live Blood Analysis 

  1. แพทย์จะใช้วิธีตรวจโดยเครื่องมือเจาะเลือดแบบปากกา ที่ไม่พบเข็มให้เกิดการหวาดกล้วแต่อย่างใด แล้วจะกดปากกา เข็มจะเจาะไปที่ปลายนิ้ว ซึ่งเจ็บเพียงเล็กน้อย และต้องการเลือดเพียง 1 หยด
  2. นำเลือดที่ได้ มาแตะที่สไลด์บางๆ แล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า Darkfield Microscope  ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถแสดงผลขึ้นหน้าจอทันที เราจะเห็นภาพการกระจายตัวของเม็ดเลือด ชนิดต่างๆ สารพิษตกค้าง ไขมันในเลือด แบคทีเรีย หรือความผิดปกติอื่นๆ ได้ทันที ดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก
  3. เมื่อทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เปลี่ยน Life Style ที่ไม่ถูกต้อง หรือวางแผนการรักษา เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติ เช่น การให้วิตามินหรืออาหารเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หรือการกำจัดสารพิษด้วยการทำ Chelation Therapy ซึ่งเป็นวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน  หรือถ้าพบความเสี่ยงในการเกิดโรคในระบบต่างๆ อาจจะส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ เพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการรับการตรวจ Live Blood Analysis  ได้ตามคลินิกเฉพาะด้าน หรือรพ เอกชน ที่เปิดให้บริการ
เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ…………02 April,2010

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่