หวีเลเซอร์เย็น (Cool Laser Hair Treatment ) ลดผมร่วง สร้างผมใหม่ ให้ดกดำได้ ไม่ต้องเจ็บตัว - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

หวีเลเซอร์เย็น (Cool Laser Hair Treatment ) ลดผมร่วง สร้างผมใหม่ ให้ดกดำได้ ไม่ต้องเจ็บตัว

hairmax-lasercomb1

   ปัจจุบันนี้ คนเราให้ความสำคัญกับสุขภาพ และบุคลิกภาพกันมากขึ้น ทำให้มีการพัฒนาค้นคว้าวิจัยหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยหาวิธีอย่างไร ให้ตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น รวมทั้งปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีการค้นคว้า-ทดลอง-วิจัย หาทางแก้ไขปัญหา ทั้งในรูปของยาทา ยารับประทาน อาหารเสริม Treatments ต่างๆ เช่น Mesotherapy สำหรับการปลูกผม แม้แต่ในเรื่องของเลเซอร์ ปัจจุบันก็มีการนำเลเซอร์มาใช้ในการรักษาปัญหาเส้นผมกันแล้ว ที่เรียกว่า Laser Hair Treatment โดยใช้เทคนิค Low Level Laser Therapy (LLLT) ด้วยเครื่องมือ Lasercomb( Hairmax)

Lasercomb( Hairmax) จัดเป็นเครื่องมือเลเซอร์พลังงานต่ำ (Low Level Laser therapy) ชนิดแรกของโลก ที่นำมารักษาปัญหาเส้นผม โดยได้รับการรับรองจาก FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550   และผ่าน อย. ของประเทศไทยแล้ว  ว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และช่วยทำให้สุขภาพเส้นผมดีขึ้นได้  นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารของ TIME ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2000 (Invention of the year) นอกจากนี้ Barbara walters ยังยกย่องให้เป็น Hot New Product และลงข่าวในรายการของ ABC,CBS,FOX และ NBC เผยแพร่ทั่วโลกด้วย 319_4

Lasercomb( Hairmax) เป็นเลเซอร์ชนิด Diode Laser โดยมีการปล่อยแสงเลเซอร์สีแดง  ความยาวช่วงคลื่น ประมาณ 600 nm โดยพลังงงานเลเซอร์จะออกมาจากซี่แปรงของหวี โดยใช้หลักการ Low Level Laser Therapy (LLLT) ทำการปล่อยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ หรือเรียกว่า Cold beam ไปที่หนังศีรษะ  โดยไปออกฤทธิ์กระตุ้นที่เซลล์เส้นผม โดยพบว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ Mitochondria ของเซลล์เส้นผมให้มีการสร้างพลังงาน ATP มากขึ้น จึงช่วยทำให้เกิดนำออกซิเจน มาเลี้ยงเส้นผมมากขึ้น จึงทำให้เส้นผมเพิ่มจำนวนมากขึ้น เส้นผมแข็งแรงขึ้น ขนาดโตขึ้น และมีความเงางามมากขึ้น ( Improves quality,thicken,strengthen,shinier,fuller hair) โดยอาศัยทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Photo-Biostimulation ซึ่งกล่าวถึง “แสงคือพลังงานอย่างหนึ่ง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถอยู่รอดได้ด้วยแสง และเซลล์เส้นผมก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง จึงเข้าข่ายในทฤษฎีนี้ด้วย”

HairMax 3

Lasercomb( Hairmax) เมื่อทำการฉายไปบนหนังศีรษะในพลังงานและระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่าพลังงานแสงที่ปล่อยออกให้นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานและนำออกซิเจนให้แก่เส้นผมแล้ว ยังสามารถ จะช่วยนำพาซึ่งสารอาหาร วิตามิน ยา(ที่รักษาเส้นผม) มาสู่เซลล์ผมได้มากขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้มากขึ้น จึงสามารถฟื้นฟูสภาพ( Revitallize) เส้นผมให้แข็งแรงขึ้น หนาขึ้น เพิ่มขึ้น และเงางามมากขึ้น โดยได้มีการทดลองและงานวิจัยมากกว่า 3,500 ชิ้น ที่พบว่า หลักการดังกล่าวได้ผลดี โดยพบว่า 93% ของผู้รับบริการ พึงพอใจต่อผลการรักษา โดยพบว่า 45 % ของผู้ใช้ สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 6 อาทิตย์ และพบว่า 45% พึงพอใจหลังการใช้ในอาทิตย์ที่ 6-12 และพบว่า 10% ของผู้ใช้ พึงพอใจหลังใช้แล้ว มากกว่า 12 อาทิตย์

319_9 (1)วิธีใช้ Lasercomb( Hairmax)

   การใช้งานของ Lasercomb( Hairmax) สามารถใช้ง่าย โดยใช้หลักการง่ายๆ เหมือนการหวีผม โดยเริ่มต้นหวีจากบริเวณหน้าผากไปยังท้ายทอย แต่ละจุดควรทิ้งระยะเวลาให้เลเซอร์ทำงานจุดละ 4 วินาที แล้วค่อยๆ เคลื่อนไปตามขนาดของหวี โดยค่อยๆ ไล่จากด้านหน้าผากไปท้ายทอย แล้วหวีย้อนกลับอีก 1 รอบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้น จึงหยอดโลชั่นบำรุงเส้นผมหรือปลูกผมตามลงไป หรือทำ mesotherapy เสริม (กรณีที่รับการบริการที่คลินิกหรือสถาบันรักษาเส้นผม) ขณะที่ทำการรักษาด้วยเลเซอร์ จะไม่มีอาการเจ็บ ไม่รู้สึกร้อน หรือมีปฏิกริยาไม่พึงประสงค์อันใด ให้ผิดสังเกต จึงเหมือนการหวีผมทั่วๆ ไป ปกติมักจะแนะนำให้ทำประมาณ 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ สามารถใช้ได้ผลทั้งผู้ชายและผู้หญิง ทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18-80 ปี และใช้ได้กับสภาพเส้นผม ความรุนแรงของปัญหา และทุกสภาพสีผิว

จากผลงานการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าว และได้รับการรับรองจาก FDA แล้วด้วย ทำให้ Lasercomb( Hairmax) ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ อาทิ

– ประเทศแคนาดา จัดให้เป็นเครื่องมือแพทย์ระดับ 2 ของประเทศ ในด้านการป้องกันดูแล เส้นผมจากผมร่วง ผมบางและกระตุ้นการสร้างเส้นผมให้งอกขึ้นใหม่
– ประเทศสิงคโปร์ ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ระดับ 2 A

HairMax 2

       จากประสบการณ์ใช้งานของเครื่อง HairMAX มาหลายปี พบว่า หวีเลเซอร์ตัวนี้ ช่วยเพิ่มจำนวนเส้นผมได้ในระดับหนึ่ง แนะนำให้ทำควบคู่กับการฉีดเมโสปลูกผม เพราะหวีเลเซอร์จะช่วยเปิดรูเส้นผม ให้ตัวยาที่ฉีดเมโสซึมลงไปได้ดีขึ้น และตัวเลเซอร์แสงสีแดงเองก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดที่หนังศีรษะ จึงทำให้ตัวยากระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งจากการฉีดเมโสปลูกผม และการทายา หรือการทานยา

เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ. จรัสพล รินทระ
Update ข้อมูลล่าสุด..3 August,2013


วีดีโอสาธิต หลักการทำงานของหวีเลเซอร์ในการรักษาผมบาง

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่