สิวที่เกิดจากยาบางชนิด(Acneiform eruptions) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

หมวดสิว

สิวที่เกิดจากยาบางชนิด(Acneiform eruptions)

acne drug

สิวที่เกิดจากยาบางชนิด(Acneiform eruptions) คือ สิวอีกประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากผลของการรับประทานยาบางตัว เป็นระยะติดต่อกันนานๆ ให้การรักษาสิวที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่หยุดยาที่รับประทานอยู่ประจำ มักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องรับประทานยาดังกล่าวด้วย คือถ้าหยุดยาก็อาจจะทำให้อาการของโรคแย่ลง หรือไม่ดีขึ้น

ลักษณะสิวที่เกิดจากยาบางชนิด(Acneiform eruptions) มักจะมีลักษณะเป็นเม็ดนูนเท่าๆกันทุกเม็ด แบบตุ่มแดงอักเสบ(papules) หรืออาจจะมีเป็นตุ่มหนองได้ (pustules) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระจายไปในตำแหน่งที่สิวปกติมักจะไม่เกิด เช่น ตามแขน หลัง ขา ก้น เป็นต้น

กลุ่มยาที่ทำให้เกิดสิวประเภทนี้ ได้แก่

Acneiform eruptions

ตัวอย่าง คนไข้ที่เป็นสิวจากการรับประทานยากลุ่มสเตียรอยด์ในคนไข้ SLE

1. กลุ่มฮอร์โมนและยาเสตียรอยด์ เช่น Gonadotropins,androgen( ซึ่งพบบ่อยในอาหารเสริมสำหรับเร่งกล้ามเนื้อในคนที่เล่นกล้ามหรือเพาะกาย),anabolic steroids,Corticosteroids ( ซึ่งใช้รักษาโรคทางระบบอิมมูน เช่น SLE,โรคภูมิแพ้เรื้อรัง)

91_2ตัวอย่างสิวที่หลัง จากการรับประทานยากลุ่มต้านวัณโรค

2. กลุ่มยารักษาวัณโรค ได้แก่ Isoniacid,Rifampicin
3. กลุ่มยา Halogen ได้แก่ Bromide,Iodides,Halothanes (ซึ่งใช้ในการดมยาสลบ)
4. กลุ่มยารักษาและป้องกันโรคลมชัก ได้แก่ Dilantin,Phenobarbitone
5. กลุ่มยารักษาโรคทัยรอยด์ ได้แก่ Thiourea,Thiouracil
6. กลุ่มยาอื่นๆ ได้แก่ Choral hydrate( ยากระตุ้นให้หลับในเด็ก), Lithium(ในผู้ป่วยรักษาโรคซึมเศร้า ในคนไข้ทางจิตเวช),วิตามินบี 12,ยาควินิน (ในการรักษาโรคมาลาเรีย),PUVA ( ในการรักษาโรคเรื้อนกวาง),Cyanocobalamine ( ในการรักษาโรคโลหิตจางบางชนิด)

แนวการการรักษา: ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษา ถ้าสงสัยว่าสิวที่เกิดขึ้น เป็นจากการรับประทานยาประจำหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่จำเป็นมาก ก็ให้หยุดยาที่รับประทาน หรือเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่นแทน หรือถ้าต้องคงการรักษาไว้เพื่อมิให้อาการกำเริบ ก็อาจจะต้องทำการรักษาสิว หรือพบแพทย์ผิวหนังร่วมด้วย

เรียบเรียงใหม่โดย นพ. จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่