ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ลดน้ำหนัก

ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร

292_2

เราทราบกันอยู่แล้วว่า “โรคอ้วน” สามารถรักษาได้หลากหลายวิธี เป็นต้นว่า การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ การปรับปรุงพฤติกรรม การใช้ยาและการผ่าตัด การลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร ถือเป็นด่านแรกของการลดน้ำหนักจะทำอย่างไร

การควบคุมอาหาร เป็นการลดน้ำหนักที่เราทำกันมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมา มักจะลดน้ำหนักได้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ในระยะยาวมักจะไม่ได้ผล เนื่องจากว่าเราขาดความรู้เรื่องอาหารต่างๆ ทั้งชนิด ประเภทใดบ้างที่เหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนัก นอกจากนี้ยังเรื่อง ลักษณะนิสัยการรับประทานอาหาร ( ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นมากที่ต้องปรับเปลี่ยน

235_2 (1)ชนิดของอาหารกับปริมาณแคลอรี่

อาหารลดน้ำหนัก ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีแคลอรี่น้อย โดยจะต้องรับประทานในระยะยาวด้วย การจัดตารางการรับประทานอาหาร ควรจะเป็นกลุ่มไขมัน ร้อยละ 10 กลุ่มโปรตีนร้อยละ 15 กลุ่มผักผลไม้ ร้อยละ 35 และกลุ่มคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 40 ส่วนใหญ่การรับประทานอาหารต่อวันไม่ควรเกิน 1,200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ได้มีรายงานวิจัยพบว่า อาหารที่ไม่ไขมันต่ำ ( ไม่เกินร้อยละ 10) สามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ 5 กิโลกรัมในคนอ้วน และลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

292_3แผนภูมิสัดส่วนอาหารควบคุมน้ำหนัก

การปรับเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารด้วยปริมาณที่น้อยลง โดยการเลือกจานใบเล็กแทนใบใหญ่ หรือแบ่งมื้ออาหารเป็น 5 มื้อย่อยจานเล็กๆ ดีกว่ารับประทานอาหาร 3 มื้อด้วยจานใบใหญ่ แล้วหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว รอซัก 30 นาทีเพื่อถามตัวเองว่ายังรู้สึกหิวอยู่จริงๆ จึงค่อยเพิ่มปริมาณอาหารอีกทีละน้อย นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารคนเดียว เพื่อจะได้ควบคุมปริมาณได้ถูกต้อง และเลี่ยงการรับประทานอาหารในสถานที่ บุคคล หรือบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการกินให้มากขึ้น

หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และทำให้น้ำหนักเพิ่ม เช่น หลีกเลี่ยงน้ำตาล โดยเฉพาะเกี่ยวกับ ขนมขบเคี้ยว เค้ก ขนมหวาน ลูกอม ลูกกวาด ไอสครีม ช็อกโกแลต เพราะจะมีไขมันและแคลอรี่สูงมาก และจะยับยั้งความหิวของคุณได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าหิวควรทดแทนด้วยผลไม้สดที่ไม่หวานจัด และไม่ควรเก็บของว่างหรืออาหารไว้ในตู้เย็น หรือครัว นอกจากนี้ ต้องจำกัดหรืองดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ เพราะมีแคลอรี่สูงพอๆ กับไขมัน ควรจะดับกระหายด้วยน้ำเปล่า

อนึ่งการลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะได้ผลดีเฉพาะกรณีที่น้ำหนักเกินมาตรฐานประมาณ 5 กิโลเท่านั้น และต้องใช้ความอดทน ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ดังนั้นการลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่นๆ ต้องทำร่วมด้วยเสมอ ที่สำคัญ ต้องยึดมั่นในทัศนคติของคุณในการตั้งใจลดน้ำหนัก แม้จะมีน้ำหนักหวนกลับมาเพิ่มขึ้นอีก แต่มันจะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ต้องสู้ สู้ สู้ ไม่ท้อถอย 

เรียบเรียบและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…..22 September,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่