มะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อย และแสงแดดเป็นสาเหตุที่สำคัญ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ผิวหนัง

มะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อย และแสงแดดเป็นสาเหตุที่สำคัญ

Basal cell carcinoma 2

มะเร็งผิวหนัง ชนิด Basal cell carcinoma ถือเป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุด พบมากในชนชาติยุโรปและอเมริกา ในแถบเอเซียก็พบได้บ่อยเช่นกัน โดยจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พบมากในช่วงอายุ 40-79 ปี

มะเร็งชนิดนี้มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุดังนี้ 

1. แสงแดด พบว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด และบ่อยที่สุด
2. การฉายแสงรังสีรักษามะเร็งที่อื่นๆ แล้วก่อให้เกิดผลมะเร็งผิวหนังได้
3. การได้รับสารหนู (Arsenic) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำดื่ม หรือยาแผนโบราณ
4. โรคพันธุกรรมบางชนิด เช่น คนเผือก(Albinism)

Basal cell carcinoma

ตัวอย่าง ลักษณะรอยโรคของมะเร็งผิวหนัง ชนิด Basal cell carcinoma

ลักษณะทางคลินิกที่พบได้บ่อย ก็คือ รอยโรคจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆ ผิวเรียบค่อนข้างมัน หรือบางครั้งมีรอยบุ๋มตรงกลาง ขอบของรอยโรคจะมีลักษะเฉพาะเป็นมันวาวคล้ายมุก ( ดูภาพประกอบที่ 1.1) ถ้าก้อนใหญ๋อาจแตกเป็นแผลเรื้อรังและเลือดออกง่าย( ดูภาพประกอบที่ 1.2 ) หรือบางครั้งมีหลอดเลือดเล็กพาดผ่านรอยโรค อาจมีสีหรือมไม่มีสีก็ได้ ( ดูภาพประกอดบที่ 1.3)

การวินิจฉัย มะเร็งผิวหนัง ชนิด Basal cell carcinoma จะอาศัยลักษณะรอยโรคที่พบ ตำแหน่งที่เป็น หรือการตัดชิ้นเนื้อไปดูเซลล์มะเร็งด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดังภาพประกอบที่ 2

การรักษา : มะเร็งชนิดนี้มักจะไม่แพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ดังนั้นจึงไม่ค่อยเป็นสาเหตุการตายของคนไข้ โดยมีหลักการรักษา คือ การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก ส่วนวิธีที่ใช้ในการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรค ขนาด และความสามารถของแต่ละโรงพยาบาล

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่