ปานแดง (Port-wine stain) ความผิดปกติของเส้นเลือดบนผิวหน้า ที่ควรรักษาก่อนวัยเรียน - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ผิวหนัง

ปานแดง (Port-wine stain) ความผิดปกติของเส้นเลือดบนผิวหน้า ที่ควรรักษาก่อนวัยเรียน

Port-wine stain

ปานแดง (Nevus Flemmeus) เป็นโรคที่เกิดจากการขยายตัวผิดปกติของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณผิวหนังในชั้นหนังแท้(Dermis) แบ่งได้เป็น

  1. ปานแดงที่หายเองได้: มักจะมีลักษณะแบนเรียบ สีแดง มักเกิดบริเวณหน้าผาก เปลือกตาบน หรือหลังคอ ซึ่งมักจะหายเองได้ภายใน 1 ปี
  2. ปานแดงที่ไม่หาย : เป็นปานแดงที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้อัตราร้อยละ 0.03 ของประชากร ได้แก่ Port-wine stain (ดังในภาพ) มักจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงราบ บริเวณใบหน้า โดยพบบ่อยในซีกใบหน้าด้านขวามากกว่า ด้านซ้าย มักกระจายตามเส้นประสาทสมองเส้นที่ 5 (Trigerminal nerve branch) ในระยะแรกจะจางลงเมื่อกด แต่เมื่ออายุมากขึ้น ปานแดงจะสีเข้มขึ้นจนเกือบเป็นสีม่วง และลักษณะผิวที่เคยราบเรียบ อาจมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำได้

เด็กที่มีปัญหาปานแดง มักจะมีปัญหาทางจิตใจทีผุ้ปกครองไม่ควรละเลย เนื่องจากทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง มีผลต่อบุคลิกภาพ และการเข้าสังคม นอกจากนี้ อาจพบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น อาการชัก ปัญญาอ่อน และยังถือว่าเป็นอาการแสดงหนึ่งของกลุ่มโรคหลายอย่าง จึงควร แนะนำให้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียน

แนวทางในการรักษา: ในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัย ก็คือ การรักษาปานแดงด้วยเลเซอร์ที่มีความยาวช่วงคลื่นพอเหมาะกับปานแดง คือ Flash lamp pumped pulse dye laser ที่สามารถให้การรักษารอยโรคชนิดนี้ได้ผลดี และปลอดภัยแม้แต่ในเด็กเล็ก ซึ่งเครื่องมือนี้จะมี อยู่ไม่กี่แห่ง ถ้ารักษาในรพ.เอกชน มักจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลายหมื่นถึงแสนบาท แนะนำให้เข้ารับการรักษาในรพ.ของรัฐ หรือที่สถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า และผลการรักษาได้ผลดีพอๆ กัน

เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่