ประกาศ ! คลินิกนีโอเปิดให้บริการแล้ว พร้อมมาตรการป้องกันการระบาดจากโึควิท-19″ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! คลินิกนีโอเปิดให้บริการแล้ว พร้อมมาตรการป้องกันการระบาดจากโึควิท-19″

เรียนสามาชิกคลินิกนีโอ
ประกาศคลินิกนีโอ ได้เปิดให้บริการแล้ว พร้อมมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
“ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านไวรัส”
ด้วยความห่วงใย คลินิกนีโอ

Kovit 3
Kovit 1