งานวิจัย ‘ สารที่เร่งการหายของแผลและลดรอยแผลเป็น’ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

งานวิจัย ‘ สารที่เร่งการหายของแผลและลดรอยแผลเป็น’

256_0

ปัญหาแผลเป็น หรือแผลเป็นผิดรูป ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ป่วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ดังนั้นการคิดค้นยาใหม่ๆ สำหรับป้องกันและลดปัญหาแผลเป็น จึงถือเป็นสิ่งที่บริษัทยาต้องศึกษาค้นคว้า เพราะถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมา ย่อมเป็นที่ต้องการของแพทย์และผู้ป่วยอย่างยิ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ Mark Ferguson จากบริษัทยา Renove ได้มีการทดลองวิจัยยาตัวใหม่ในการป้องกันและลดการเกิดแผลเป็นขึ้นที่ชื่อว่า Transforming Growth factor beta3 ( TGFß3) ซึ่งเป็นสารที่พบในปริมาณสูงในมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงที่ทารกในครรภ์ และหลังคลอดสารนี้จะลดลงเรื่อยๆ โดยสังเกตว่าแผลเป็นในเด็กๆ มักจะไม่ค่อยพบแม้จะเกิดบาดแผล บ่อยๆ แต่ในผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุจะเกิดแผลเป็นได้ง่าย

บทบาทของสาร Transforming Growth factor beta3 ( TGFß3) คือ การเร่งให้มีการเคลื่อนตัวมารวมกันของเซลล์ที่มีบทบาทในการ สมานแผลให้รวมตัวกันเร็วขึ้น ( เซลล์สองตัวนี้ ก็คือ Fibroblasts+Keratinocytes) ทำให้เกิดโอกาสมีแผลเป็นลดลง

ในการทดลองนี้ ได้มีอาสาสมัครประมาณ 300 คน ได้ทำการกรีดท้องแขน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับการฉีดสารนี้เข้าไปที่แผล และอีกกลุ่มไม่ได้รับการฉีดสารนี้เข้าที่แผล ผลปรากฏว่า แผลของอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดสารนี้ หายเร็วภายใน 2-3 วันและขนาดของแผลก็เล็กกว่า อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับการฉีด แผลจะหายภายใน 7 วัน และขนาดแผลจะใหญ่กว่า และที่น่าแปลกก็คือ กลุ่มที่แผลหายได้เร็วที่สุด เป็นผู้สูงอายุหรืออายุเกิน 60 ปีด้วย ซึ่งตามธรรมชาติจะมีสารตัวนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

อนึ่งสารตัวนี้ยังอยู่ในระยะทดลองเริ่มต้น จึงมีเฉพาะเป็นยาฉีด ถ้าได้มีการปรับขนาดยา ระยะเวลาในการฉีด และค้นคว้าพัฒนาในรูปของยาทา อาจจะทำให้สะดวกมากขึ้น ซึ่งคงต้องผ่านกระบวนการทดลอง และการขอขึ้นทะเบียนอีกซักระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นระยะนี้คงต้องรอไปก่อน จนกว่าจะมีการพิสูจน์และได้รับการยอมรับจาก FDA ประเทศต่างๆ แต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอย แล้วจะนำมาเสนอให้ทราบภายหลัง

เรียบเรียงและค้นคว้า โดย นพ.จรัสพล รินทระ …………………..12 December,2003
เอกสารอ้างอิง………………….Randerson J. Drugs produces faster healing and fewer scar.New Scientist,October3,2003

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่