การออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ย่อมให้ผลแตกต่างกัน - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

การออกกำลังกายที่แตกต่างกัน ย่อมให้ผลแตกต่างกัน

sports_equipment

ได้มีรายงานประจำปีของสมาคมโรคหัวใจของอเมริกา ( American Heart Association) ของ Dr. Heinz Drexel จากประเทศออสเตรีย ว่าการออกกำลังกายที่แตกต่างกันทำให้ผลที่ได้แตกต่างกันได้ เช่น การวิ่งในทิศทางที่ต่างกันจะให้ผลไม่เหมือนกัน

คณะวิจัยดังกล่าว ได้ทำการทดลองโดยนำ อาสาสมัครจำนวน 45 คน ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ มาทำการออกกำลังกายโดยการเดินขึ้นเขา เป็นเวลา 4 เดือน โดย 2 เดือนแรกให้กลุ่มหนึ่งเดินขึ้นเขาแล้วขากลับให้นั่งกระเช้าไฟฟ้าลงมาจุดเดิม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็กระทำตรงกันข้ามกัน โดยให้ขึ้นกระเช้าในขาขึ้น และเดินลงเขาในขากลับ ทำเช่นนี้จนครบ 2 เดือน แล้วในอีก 2 เดือนหลังก็ให้ทั้งสองกลุ่มทำกลับกัน โดยให้กลุ่มที่เดินขึ้นใน 2 เดือนแรก มานั่งกระเช้าขึ้นแทน และกลุ่มที่นั่งกระเช้าตอนขาขึ้นมาเดินขึ้นแทน หลังจากนั้นก็นำอาสาสมัคร ทุกท่านมาตรวจเลือดหาสารต่างๆ ทั้งน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด

UM Sport 2013 - jump

ผลการทดลองพบว่า การเดินลงเขาจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ในขณะที่การเดินขึ้นเขาจะช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ และพบว่าไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือเดินลง ต่างก็ช่วยลดระดับไขมันที่ไม่ดี ( LDL=Low Density Lipoprotein) ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดอุดตัน

ผลการทดลองดังกล่าวไม่ได้แจ้งตัวเลขชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญว่าลดลงได้เท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไข้ ที่มีปัญหาเบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง ว่าควรจะเลือกออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีเขาให้ปีนขึ้นลง การออกกำลังกายโดยเดินบนสายพานที่ปรับระดับได้ หรือเดินขึ้นลงบันได ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้ประโยชน์ได้คล้ายๆ กัน

เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ……………………………05 January,2005
เอกสารอ้างอิง….Fox M. Different exercise makes for the different effects.Reuters,November 7,2004

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่