Sunscreen สำหรับเส้นผม - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

Sunscreen สำหรับเส้นผม

hair sunscreen

บทความที่แล้วได้กล่าวถึงผลกระทบของแสงแดดต่อสุขภาพของเส้นผมไปแล้ว ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นนำสารกันแดด มาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผม ซึ่งได้มีการคิดค้นและผลิตออกมาตั้งแต่ปี 2512 แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร และเพิ่งจะมีการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังได้ทราบแน่นอนถึงพิษภัยของแสงแดด ในปี 2523 เป็นต้นมา

สารกันแดดที่ใช้ได้ดีในครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าและผิวกายหลายๆ ตัว ไม่จำเป็นว่าจะได้ผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของเส้นผมเสมอไป เพราะเป้าหมายในการใช้แตกต่างกัน เพราะสารกันแดดที่ทาบนผิวหนัง จะมีคุณสมบัติเป็นครีม ที่ซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้ดี แต่ถ้าผสมในแชมพู หรือครีมนวดผม อาจจะถูกชะล้างด้วยน้ำออกหมดได้

จากการทดสอบมากมาย ได้มีการค้นพบว่าสาร Octyl-dimethyl PABA ซึ่งเป็นสารกันแดดตัวหนึ่ง มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้กับเส้นผม เพราะเกาะติดแน่นกับเส้นผม ไม่ละลายในน้ำ นอกจากนี้ยังมีสารที่กันแดดที่คิดค้นเพิ่มเติม ได้แก่ Octhyl methoxy-cinnamate และ Benzoquinone ซึ่งสามารถดูดซึมรังสี UVA,UVB ได้ดี

hair sunscreen2

ดังนั้นการที่จะผสมสารกันแดด เพียงตัวเดียวหรือหลายๆ ตัวใน hair care products จึงขึ้นอยู่กับความต้องการที่ต้องการป้องกันแสงแดด มากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์การวัดจากค่า HPF ( hair protection factor) ขณะที่ครีมกันแดดสำหรับผิวพรรณ จะใช้คำว่า SPF ( sun protection factor) เนื่องจากการตรวจวัดจะแตกต่างกัน เพราะค่า HPF จะตรวจจากการความแข็งแรงในการดึงเส้นผมให้ขาด ( tensile strength tester) แต่ก็มีค่า HPF เป็น 2-15 คล้ายการเรียกค่า SPF ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมที่ได้ผลดี ได้แก่ Escalol-HP 610 ซึ่งคาดว่าไม่นาน คงนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ hair care products ที่น่าจะเชื่อถือและได้ผล ควรเป็นพวกที่ผสมในขึ้นตอนการตกแต่งเส้นผมขั้นตอนหลังสุด เช่น เจลแต่งผม มูสใส่ผม หรือ hair spray มากกว่าผสมในแชมพูสระผม หรือครีมนวดผม ซึ่งมีการโฆษณา ให้เห็นบ้าง เพราะพวกนี้ต้องล้างออก อาจจะไม่ได้ผลนัก

ในความเห็นของผู้เขียน การเลือก hair care products สำหรับเส้นผม ควรพิจารณาตั้งแต่ สารกันแดดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ รูปแบบของสินค้าที่ใช้ และค่า HPF ที่แสดงข้างขวด

เรียบเรียงใหม่โดยนพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่