บริการ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

 

วันและเวลาเปิดทำการ :  เปิดบริการจันทร์-เสาร์  เวลา 11.00-20.00 น หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดปีใหม่ และสงกรานต์

เปิดบริการ วัน เวลา
Dr.tae_
อาจารย์ นพ.จรัสพล รินทระ
วันอังคาร ถึง วันเสาร์
12.00 – 20.00 น.

Dr K 1

อาจารย์ นพ.กัลยกฤต อยู่รักษ์

วันอังคาร
12.00 – 20.00 น.
Dr.Pum_
พญ. กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

แพทย์ Part-time
12.00 – 20.00 น.

 Dr-Joke1
นพ. ศิริพงษ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

 วันจันทร์
12.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ  :  คลินิกจะปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ของทุกปี ส่วนวันเวลาที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถเลือกรายการบริการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้จากเมนูด้านซ้าย

Copyright © 2022 ALL RIGHT RESERVED BY CLINIC NEO.