บริการ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : clinicneo@hotmail.com

 

วันและเวลาเปิดทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ และสงกรานต์ 
เปิดบริการ วัน เวลา
Dr. Jaraspol
อาจารย์ นพ.จรัสพล รินทระ
วันอังคาร ถึง วันเสาร์
12.00 – 20.00 น.

Dr Ton
อาจารย์ นพ.ภูดิส ตั้งคณานันท์ 
วันอังคาร ถึง วันศุกร์
12.00 – 20.00 น.
Dr-kittaya2
พญ. กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

วันอาทิตย์
12.00 – 20.00 น.

 Dr Jokeนพ. ศิริพงษ์ ศิริพร ณ ราชสีมา

 วันจันทร์
12.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ  :  คลินิกจะปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ของทุกปี ส่วนวันเวลาที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ท่านสามารถเลือกรายการบริการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้จากเมนูด้านซ้าย