ตอบกลับไปยัง: Picoway - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]
#7159

ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของแผลเป็นนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มรอยดำ แบบ dermal hyperpigmentation ถ้าต้องการให้จางใว ผลข้างเคียงน้อยก็ต้องยกให้ Picoway, แต่ถ้า epidermal hyperpigmentation and rolling scar without fibrosis ก็ต้องยกให้ E-matrix, แต่ถ้าเป็นกลุ่ม scar with fibrosis ก็ต้องยกให้ Fraxel
จริงๆ หลักการรักษาแผลเป็นต้องผสมผสาน รู้ข้อจำกัดของเลเซอร์แต่ละตัว และการเลือกใช้ ประสบการณ์และการทำงานจะช่วยให้เราเลือกที่เหมาะสมกับการรักษา