Reply To: (Thai) ปรึกษาเรื่องฉ๊ดโบท็อก ร้อยไหม และฟิลเลอร์ค่ะ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

Reply To: (Thai) ปรึกษาเรื่องฉ๊ดโบท็อก ร้อยไหม และฟิลเลอร์ค่ะ

Home WEBBOARD Beauty (Thai) ปรึกษาเรื่องฉ๊ดโบท็อก ร้อยไหม และฟิลเลอร์ค่ะ Reply To: (Thai) ปรึกษาเรื่องฉ๊ดโบท็อก ร้อยไหม และฟิลเลอร์ค่ะ

#5472

yippygirl
Participant

เรียนถามเรื่อง โบท็อกเหมาทั้งหน้าค่ะ ยกมุมปาก ยกคิ้ว ปีกจมูก ลดกราม รอยตีนกา ของเมกา เท่าไหร่ค่ะ ต้องใช้ประมาณกี่ยูนิต กรามค่อนข้างใหญ่คิดว่าน่าจาเกิน100ยูนิตค่ะ ส่วนของเกาหลี ราคาเท่าไหรค่ะ ของเมกาอยุ่นานกว่าเกาหลีหรือป่าวค่ะอยากรุ้ระยะเวลาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ