ตอบกลับไปยัง: ผลข้างเคียงการทานยา Finas - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ตอบกลับไปยัง: ผลข้างเคียงการทานยา Finas

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดเส้นผม ผลข้างเคียงการทานยา Finas ตอบกลับไปยัง: ผลข้างเคียงการทานยา Finas

#5397

ข้อควรระวังและผลงานวิจัยที่ได้จากการรับประทานยา Finasteride (Propecia)
1. อาจจะมีผลทำให้เอนไซม์ของตับผิดปกติได้ (Abnormal SGPT/SGOT) ดังนั้นก่อนรับประทานยา Finasteride ควรจะตรวจระดับการทำงานของตับ ก่อนรับประทานยา Finasteride และหลังรับประทานยา Finasteride และตรวจเช็คอีกประจำทุกปี
2. จากการวิจัย ที่ต่างประเทศ พบว่า การรับประทานยา ต่อเนื่อง นานกว่า 1 ปี พบผลข้างเคียง ด้านสมรรถภาพทางเพศลดลง 3.7 % เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทาน ซึ่งเกิดได้ ประมาณ 2.1% ดังนั้นจึงถือว่ามีผลข้างเคียงน้อยมาก หรือไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
3. ทำให้ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก มีการคลาดเคลื่อนได้ โดยพบว่าจะทำให้ระดับ PSA level ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงได้ 50% ดังนั้นก่อนรับประทานยา Finasteride ควรจะตรวจระดับ PSA level ก่อนรับประทานยา Finasteride และหลังรับประทานยา Finasteride และตรวจเช็คอีกประจำทุกปี และในขณะเดียวกันพบว่า ในงานวิจัย ในคนไข้ 18,882 คน ที่รับประทานยา Finasteride ต่อเนื่องประมาณ 7 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่ต่อมลูกหมากลดลงกว่าคนปกติ 24.8% ดังนั้นถ้าเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจจะทำให้ตรวจพบได้ช้ากว่าคนปกติ ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็ควรจะตรวจเช็คเป็นประจำทุกปี สำหรับคนที่รับประทานยาตัวนี้ โดยเฉพาะเมื่ออายุเกิน 50 ปี
4. ยา Finasteride ไม่มีผลต่อจำนวนเชื้ออสุจิ สามารถจะมีบุตรได้ปกติ แม้ในช่วงที่รับประทานยาอยู่ หรือไม่มีผลต่อทารกในครรภ์ เพราะยา Finasteride จะไม่ผ่านทางน้ำอสุจิไปยังภรรยา มีเพียงส่วนน้อยมากที่มีผลต่อปริมาณน้ำเชื้ออสุจิ
5. ยา Finasteride ไม่่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ชาย แต่ถ้าในระหว่างที่รับประทาน ยา Finasteride ถ้าเกิดมีปัญหาพบก้อนในหน้าอก ผิดปกติ ก็ควรต้องพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเช่นกัน