ตอบกลับไปยัง: ******การนวดหน้าด้วยเครื่อง บ่อยๆๆ มีผลเสียไหม ค่ะ******* - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ตอบกลับไปยัง: ******การนวดหน้าด้วยเครื่อง บ่อยๆๆ มีผลเสียไหม ค่ะ*******

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดความงาม ******การนวดหน้าด้วยเครื่อง บ่อยๆๆ มีผลเสียไหม ค่ะ******* ตอบกลับไปยัง: ******การนวดหน้าด้วยเครื่อง บ่อยๆๆ มีผลเสียไหม ค่ะ*******

#4973

1. เครื่องนวดหน้าด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่พลังงานไม่สูงมากนัก ถ้านวดถูกวิธี ตามที่เค้าแนะนำ ก็ไ่ม่มีผลเสียอะไร ถ้าจะทำบ่อยๆ ทุกวัน
2. นวดตามที่เค้าแนะนำในคำแนะนำที่เค้าให้มานะครับ เพราะแต่ละเครื่อง ความถี่และพลังงานไม่เหมือนกัน อย่างน้อยก็วันละครั้งๆ ละ 20 นาทีขึ้นไป