ตอบกลับไปยัง: เลเซอร์ปานโอตะ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ตอบกลับไปยัง: เลเซอร์ปานโอตะ

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดผิวหน้า เลเซอร์ปานโอตะ ตอบกลับไปยัง: เลเซอร์ปานโอตะ

#4901

ปานโอตะ จะหายยาก จำนวนครั้งในการรักษา ขึ้นอยู่กับความหนาของปานโอตะนะครับ กรณีที่มีรอยดำที่ใต้ตา จะให้ยิงเพิ่มเติมให้ ก็ทำให้ได้นะครับ ไม่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนกรณีต่อคอร์ส เดี๋ยวจะแถมให้อีก 1 ครั้ง เป็นคอร์ส 6 ครั้งแต่ราคาเดิมนะครับ