ตอบกลับไปยัง: จมูก - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดความงาม จมูก ตอบกลับไปยัง: จมูก

#4897

ปกคิฉีดโบทอกซ์หน้าเรียว ปกติยูนิตละ 125 บาท ต้องตรวจก่อนว่าต้องใช้กี่ยูนิต ปกติรูปหน้าคนไทย ใช้ 40-60 ยุนิตราคาประมาณ 5000-7500 บาทนะครับ อายุ 16 ปี ฉีดได้นะครับ แต่ต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยเพื่อยินยอมให้ฉีดนะครบั ถ้าเกิน 18 ปี ไม่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย