ตอบกลับไปยัง: ร้อยไหม + เมโสแฟต - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ตอบกลับไปยัง: ร้อยไหม + เมโสแฟต

หน้าแรก เว็บบอร์ด หมวดความงาม ร้อยไหม + เมโสแฟต ตอบกลับไปยัง: ร้อยไหม + เมโสแฟต

#4727

การทำเมโสแฟต ไม่มีผลทำให้ไหมละลายมีประสิทธิภาพลดลงนะครับ สามารถทำร่วมกันได้นะครับ