Reply To: (Thai) สอบถามเรื่องฟิลเลอร์หางตา - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

Reply To: (Thai) สอบถามเรื่องฟิลเลอร์หางตา

Home WEBBOARD New technology (Thai) สอบถามเรื่องฟิลเลอร์หางตา Reply To: (Thai) สอบถามเรื่องฟิลเลอร์หางตา

#4556

ต้องตรวจนะครับ ปกติน่าจะเติมฟิลเลอร์นะครับ ส่วนราคาแล้วแต่ปริมาณที่ใช้ ปกติราคา 15,000 บาทต่อซีซี ส่วนใหญ่จะใช้ 0.5-0.6 CC