L-Ornithine กรดอะมิโนสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ และป้องกันการอ่อนล้า - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

L-Ornithine กรดอะมิโนสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ และป้องกันการอ่อนล้า

Fitness Couple in gym

นักกีฬาในหลายๆประเภท การจะเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ย่อมต้องอาศัยความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมในกีฬาแต่ละประเภท จึงได้มีอาหารเสริมหลากหลายชนิดที่นำมารับประทานเพิ่มจากคุณค่าของอาหารตามปกติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

L-Ornithine เป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน ที่นิยมนำมารับประทานเสริมในกลุ่มนักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก และเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยร่างกายสร้างได้เองจาก L-Arginine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่ในร่างกาย

L-Ornithine มีบทบาทต่อร่างกายดังนี้ 

1. เป็นสารตั้งต้นหรือสารหลักของร่างกายในการสร้างกรดอะมิโนตัวอื่นๆ ได้แก่

 1.1 Glutamic acid ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยสร้างสารสื่อประสาทและการทำงานของสมอง ช่วยกำจัดสารพิษพวกไนโตรเจนที่ทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้า หรือปวดเมื่อย และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
1.2 Citrulline ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดสารพิษพวกไนโตรเจน และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
1.3 Proline,Hydroxyproline ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างคอลลาเจน โปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกอ่อน กระดูกและผิวหนัง

2. L-Ornithine เป็นกรดอะมิโนที่จับกับแอมโมเนียซึ่งเป็นของเสียจากปฏิกริยาการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการออกกำลังกาย ซึ่งถ้าร่างกาย กำจัดออกไม่ทัน อาจสะสมและเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ซึ่งพบว่าของเสียแอมโมเนียเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคสมองเสื่อม

3. ขณะที่เซลล์กล้ามเนื้อมีการออกกำลังกาย L-Ornithine จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร OKG (Ornithine-Alpha-Ketoglutamate) ซึ่งมีบทบาทดังนี้

3.1 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง Growth hormone ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อขยายขนาดขึ้น และแข็งแรงทนทานมากขึ้น
3.2 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งอินซูลิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการเพิ่มเมตาบอริซึมกลูโคสให้เป็นพลังงานกับกล้ามเนื้อ
3.3 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนทดแทนที่ถูกทำลาย

4. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากประโยชน์ดังกล่าวของ L-Ornithine ต่อนักกีฬา ทำให้หลายคนที่เกรงว่าจะได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และต้องการรับประทานเสริม แนะนำให้รับประทานขนาด 1,500-2,000 มก.ต่อวัน โดยแบ่งรับประทานเป็น 2 มื้อ เช้าและก่อนนอนทุกวัน แต่อย่างใดก็ตามก็ควรรับประทานโปรตีนเสริมร่วมด้วย เพื่อป้องกันการขาดกรดอะมิโนชนิดอื่นๆ

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…8 August,2005
เอกสารอ้างอิง…………………..Lemon,P.W.R,\” Effect exercise an Protein Requirement\” ,Journal of Sports and Scienus,9:53-70,1991

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่