Creatine บทบาทอาหารเสริม สำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

Creatine บทบาทอาหารเสริม สำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

creatine-monohydrate

ปกติในร่างกายของมนุษย์ขณะออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาต่างๆ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายจะทำงานอย่างหนัก โดยใช้พลังงาน ในปริมาณที่สูง พลังงานที่ได้นี้ มาจากการสลายโมเลกุลของสารที่อยู่ในร่างกาย เรียกว่า ATP (Adeonosine Triphosphate) โดยการดึงอะตอม ฟอสเฟตอออกจากโมเลกุลของ ATP ก่อให้เกิดพลังงาน และน้ำ แล้วทำให้ ATP ถูกเปลี่ยนเป็น ADP ( Adeonosine Diiphosphate) และถ้าเมื่อใด ที่จำนวน ATP ลดลง ก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าได้ง่าย เนื่องจากขาดพลังงานที่ได้จากการสลาย ATP ( ดูภาพประกอบ)

บทบาทของ Creatine ก็คือ จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนให้โมเลกุลของ ADP กลับไปเป็น ATP ได้อีก เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ใช้พลังงานจาก ATP ดังนั้นการได้รับสาร Creatine เป็นอาหารเสริม จึงเหมือนการที่ทำให้กล้ามเนื้อได้ใช้พลังงานอย่างเต็มที่ ทำให้ทำงานได้มากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงและโตขึ้น

182_0

Creatine เป็นสารประกอบไนโตรเจนชนิดหนึ่งที่พบมากในกล้ามเนื้อ และส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ในรูปของ Creatine Phosphate ซึ่งถือเป็นสาร ที่ทำให้กล้ามเนื้อต้องการในการหดตัว เพื่อสร้างพลังงานจากการเปลี่ยนกลับของ ADP เป็น ATP ซึ่งโดยปกติร่างกายจะสร้างจากกรดอะมิโน 3 ตัว คือ Glycine+Arginine+Methionine ดังนั้นหากเรารับประทาน Creatine เป็นอาหารเสริมโดยตรง จึงช่วยลดขั้นตอนการสร้าง และทำให้กล้ามเนื้อ สามารถทำงานได้เต็มที่ ในขณะที่ต้องการพลังงานเร่งด่วน หรือจำเป็น

บทบาทของการใช้ Creatine เป็นอาหารเสริม จึงเหมาะกับกลุ่มคนเหล่านี้ 1. ผู้ที่ออกกำลังกายทั่วไป ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. นักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักในระยะเตรียมตัวฝึกซ้อม หรือก่อนการแข่งขัน 3. นักกีฬายกน้ำหนัก หรือนักกล้ามที่กำลังฟิตร่างกาย เพื่อการแข่งขัน 4. ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆ ประสารกับได้เร็วขึ้น 5. ผู้ที่อ่อนเพลีย หรือเหนื่อยล้าจากการเล่นกีฬาอย่างหนัก หรือหักโหม

ขนาดรับประทาน 3-5 กรัมต่อวัน สำหรับนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มระดับพลังงานช้าๆ หรือเพิ่งฟื้นจากการแข่งขัน หรืออ่อนล้ากล้ามเนื้อ และ 20-30 กรัมต่อวัน สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว เช่น ขณะแข่งขันยกน้ำหนัก หรือแข่งว่ายน้ำ กรีฑา

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…8 August,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่