MesoTherapy - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]
บริการ
ค่าใช้จ่าย
คอร์ส
รักษาฝ้า กระ รอยด่างดำ ด้วย E-Matrix 100shots
6,000.-
24,000.- / 5 times
รักษาฝ้า กระ รอยด่างดำ ด้วย Revlite Laser
5,000.-
20,000.- / 5 times
รักษาฝ้า กระ รอยด่างดำ ด้วย MesoTherapy
3,000.-
12,000.- / 5 times