HIFU - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ยกกระชับหน้า ลดความหย่อนคล้อย

บริการ
ค่าใช้จ่าย
คอร์ส
รอยหลุม รูขุมขนกว้าง ด้วย FRM Needle
10,000.-
40,000.- / 5 times
ยกกระชับทั่วหน้า ด้วย Mini-Monopolar RF
5,000.-
20,000.- / 5 times
ยกกระชับทั่วหน้า ด้วย Monopolar RF
20,000.-
60,000.- / 4 times
ยกกระชับทั่วหน้า ด้วย RF Face Lifting
800.-
4,000.- / 6 times
ยกกระชับใบหน้า ด้วย HIFU
Full face / ทั่วใบหน้า
40,000 THB
ยกกระชับใบหน้า ด้วย HIFU
Eyes / รอบดวงตา
20,000 THB
ยกกระชับใบหน้า ด้วย HIFU
Under chin / เหนียง
15,000 THB
ยกกระชับใบหน้า ด้วย HIFU
Cheeks / แก้ม
20,000 THB
ยกกระชับใบหน้า ด้วย HIFU
Neck / คอ
25,000 THB