ไวรัสตับอักเสบซี( Viral hepatitisC) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ไวรัสตับอักเสบซี( Viral hepatitisC)

Hepatitis C

ไวรัสตับอักเสบที่เรารู้จักกันดีแล้ว ก็คือไวรัสตับอักเสบเอ และบี แต่ไวรัสตับอักเสบซี จัดเป็นกลุ่ม NonA-NonB ้ซึ่งเพิ่งได้มีการค้นพบและตรวจสอบแอนติเจนได้ในเลือด ในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้เอง ไวรัสตับอักเสบซี จัดเป็นไวรัส กลุ่ม Flavivirus เช่นเดียวกับ ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้สมองอักเสบ JapaneseB โดยมีอัตราความชุก ในประเทศไทยในปัจจุบัน ถึง ร้อยละ 1.5 จากประชากรทั้งหมด

Hepatitis C2

สูตรโครงสร้างของไวรัสตับอักเสบชนิด C

การติดต่อ: สามารถถ่ายทอดโดยการให้เลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และทางเพศสัมพันธุ์ แต่ยังไม่พบหลักฐานการติดต่อโดยการรับประทานอาหารร่วมกัน หรือ แมลง เช่น ยุง โดยมีกลุ่มความเสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด กลุ่มคนไข้ที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดบ่อยๆ ( เช่น คนไข้ธาลัสซีเมีย คนไข้ฮีโมฟีเลีย) กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มสำส่อนทางเพศ ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ และบุคคลากรทางการแพทย์

ระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ 5-10 สัปดาห์หลังได้รับเชื้อ หลังจากนั้น ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัส( Anti hepatits C ) ประมาณ 20-22 สัปดาห์หลังได้รับเชื้อ และจะหายจากโรคนี้ เพียง ร้อยละ 25-50 ส่วนอีกร้อยละ 50-75 จะเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง และจะกลายเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

114_4ภาวะตับแข็ง จากการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิด C

จากที่กล่าว ไวรัสตับอักเสบซี ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมีความสัมพันธุ์ต่อการเกิดมะเร็งตับ มากกว่าไวรัสตับอักเสบบี โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันและยาที่ใช้รักษาได้ผล ดังนั้นการป้องกันโรคจึงต้องทำเช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อ HIV ( เอดส์) โดยมีการคัดกรองก่อนการบริจาดเลือด หรือการรับเลือด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย และการตรวจเช็คเลือด ควรมีการตรวจหาแอนติเจนของไวรัสตับอักเสบซีด้วย นอกจากการตรวจเอดส์ และไวรับตับอักเสบบี

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…30 July,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่