โปรโมชั่น X-Wave Therapy for Anti-Cellulite ราคาพิเศษ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : clinicneo[email protected]

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น X-Wave Therapy for Anti-Cellulite ราคาพิเศษ

  • บริเวณต้นขา 5,000 บาท ต่อครั้ง หรือคอร์ส 4 ครั้ง 15,000 บาท
  • บริเวณต้นแขน 2,500 บาท ต่อครั้ง หรือคอร์ส 4 ครั้ง 7,500 บาท
  • บริเวณหน้าท้อง 5,000 บาท ต่อครั้ง หรือคอร์ส 4 ครั้ง 15,000 บาท
  • บริเวณบั้นเอว 2,500 บาท ต่อครั้ง หรือคอร์ส 4 ครั้ง 7,500 บาท
  • บริเวณสะโพก 5,000 บาท ต่อครั้ง หรือคอร์ส 4 ครั้ง 15,000 บาท