โครงสร้างของเส้นผม ในภาวะปกติ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

โครงสร้างของเส้นผม ในภาวะปกติ

hair structure

ชนิดของเส้นผม: ต่อมขน(Hair Follicle) เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่ 2 และต้นเดือนที่ 3 ขอวการตั้งครรภ์ ผมชุดแรกที่เกิดในครรภ์เรียกว่า Lanugo Hair ปกติจะหลุดร่วงไป 3-4 อาทิตย์ก่อนคลอด

เส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่จะแบ่งเป็น

Vellous hair

1. Vellous hair ซึ่งได้แก่ ขนอ่อน ไม่มีสี
2. Terminal Hair จะเป็นผมเส้นหยาบ ใหญ่ มีสี แบ่งได้เป็น

2.1 Asexual Hair. ได้แก่ ผมที่ศรีษะ คิ้ว ขนตา แขน ขา ในบางคน
2.2 Sexual Hair. ได้แก่ ขนในวัยหนุ่มสาว บริเวณหัวหน่าว รักแร้ หนวด เครา และหน้าอก

ส่วนประกอบของเส้นผม:แบ่งได้เป็นองค์ประกอบต่างๆดังนี้

10_1

hair structure 2

  1. Medulla มีตลอดเส้นผม เป็นส่วนนอกสุด มีเซลล์ที่สร้างเม็ดสี ให้ผมมีสี รูปร่างแตกต่างกัน ตามเชื้อชาติ
  2. Cortex เป็นส่วนที่หนาสุดของผม อยู่ถัดเข้ามา มีสารเคอราตินอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผมนุ่มสลวยแตกต่างกัน
  3. Cuticle ประกอบด้วยเซลล์บางๆ ชี้นเดียว โดยมีการประสานกันเพื่อให้ผมแข็งแรงไม่แตกเปราะง่าย
  4. Inner Root Sheath จะเป็นเส้นใยห่อหุ้มเส้นผม ขั้นนี้จะเป็นชั้นที่เชื่อมติดกับเซลล์ผิวหนังส่วนอื่นๆ
โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่