เครื่องช่วยฟังไฮเทค สำหรับคนหูหนวก! - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

เครื่องช่วยฟังไฮเทค สำหรับคนหูหนวก!

Portrait of a listening girl on gray background

หูหนวกแต่กำเนิด มีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่ประสาทหูชั้นใน ( Cochlea) ยังทำงานได้ ซึ่งยังพอแก้ไขโดยการผ่าตัดฝัง cochlea เข้าไปช่วยเสริมให้ได้ยินขึ้นมาได้ กับอีกประเภทที่ประสาทหูชั้นในพิการ ซึ่งในปัจจุบันยังแก้ไขไม่ได้ ยังต้องใช้ภาษามืออยู่

แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาหูหนวกแต่กำเนิดประเภทหลังได้ เพราะที่ Huntington Research Institutes( HMRI) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ทดลองนำอุปกรณ์ microchip ที่มีขั้ว 6 ขั้วฝังเข้าไปในสมองแมว เพื่อทดสอบการได้ยินด้วยการตรวจวัดการทำงานของสมอง พบว่าเครื่องดังกล่าวสามารถส่งกระแสสัญญาณ ได้เหมือนคำพูดที่มนุษย์จะได้ยินในการสนทนาทั่วๆไป และตัว microelectrode นี้จะฝังเข้าไปที่ก้านสมอง แล้วส่งความถี่ต่างๆ กัน ได้ถึง 6 อัน ทำให้ผู้ใช้สามารถได้ยินเสียงพูดแม้ทางโทรศัพท์

การทดลองฝังอุปกรณ์การช่วยได้ยินแบบใหม่นี้ กำลังรอสัญญาณไฟเขียวเพื่อให้ทำการทดลองในมนุษย์ ให้เริ่มดำเนินการได้อยู่ คงไม่นานเกินรอ

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…6 August,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่