อัตราการงอกและระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นผม(Hair Cycle) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

อัตราการงอกและระยะการเปลี่ยนแปลงของเส้นผม(Hair Cycle)

hair cycle 3

อัตราการงอกของเส้นผม ได้มีคำถามกันมากมายถึงเส้นผมปกติของคนเรานั้น ยาวขึ้นและเจริญเติบโตอย่างไร ได้มีการหาวิธีการวัดอัตราการงอกของเส้นผมโดยใช้ Capillary Tube. ด้วยคณะวิจัยหลายๆ กลุ่มจนได้ข้อสรุปดังนี้ พบว่าบริเวณกลางกระหม่อม ประมาณ 0.44 มม.ต่อวัน และบริเวณขมับประมาณ 0.39 มมต่อวัน หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 0.8-1.0 ซม.ต่อเดือน และพบว่าผมบนหนังศีรษะคนปกติมีประมาณ 100,000 เส้น และ ถ้าร่วงไม่เกิน 100 เส้นต่อวัน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ดังนั้นการที่มีบางคนแอบอ้างถึงการใช้โลชั่น หรือยาเร่งให้ผมและขนยาวเร็วกว่านี้ จึงไม่สามารถทำได้ แม้แต่การสระผมบ่อยๆ ก็ไม่ได้ทำให้ผมยาวขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาใดๆ เกี่ยวกับการทำให้ผมยาวเร็วกว่า อัตราที่กำหนดข้างบน

การงอกของเส้นผมต่างจากเล็บ เพราะผมไม่ได้งอกตลอดเวลา แต่มีวงจรในการเจริญเติบโต ดังนี้

growthcycle

hair cycle 2

  • ระยะที่ 1. Anagen เส้นผมจะมีสีเข้ม และหนาที่สุด เส้นผมบริเวณหนังศรีษะ ร้อยละ 85-90 จะอยู่ในระยะนี้ และกินเวลาประมาณ 2-6 ปี ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 2
  • ระยะที่ 2 Catagen เส้นผมจะเริ่มเลื่อนชั้นขึ้นมา สีผมเริ่มจางลง พบได้ร้อยละ 1 กินเวลา ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3
  • ระยะที่ 3 Telogen เส้นผมจะหยุดการเจริญเติบโตและเลื่อนตัวขึ้นไป จนเลยช่องเปิดของต่อมไขมันพบได้ประมาณ ร้อยละ 10-15 ฃม. ระยะนี้กินเวลาประมาณ 3 เดือน ก็จะหลุดไป

จากวงจรการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมดังข้างต้น เช่นกัน การที่บางคนมีผมร่วงมากกว่าปกติ ก็เนื่องจากวงจรชีวิตดังกล่าว มีอายุน้อยกว่าปกติ อาจเนื่องจากสาเหตุของกรรมพันธุ์ ฮอร์โมนเพศ (DHT)  ความเครียด หรือภาวะการติดเชื้อ ทำให้ผมใหม่ไม่สามารถขึ้นมาทดแทนได้ทันตามกำหนด จึงทำให้ผมบางและศีรษะล้านในที่สุด
ดังนั้น ถ้าเราสามารถป้องกันสาเหตุที่ทำให้วงจรเส้นผมสั้นกว่าปกติ และแก้ไขสาเหตุ เช่น การรับประทานยา Finasteride,Dutasteride เพื่อลดระดับ DHT ที่เป็นสาเหตุหลักของการทำให้วงจรชีวิตเส้นผมสั้นลง และใส่โลชั่นที่ช่วยบำรุงเส้นผม ที่ประกอบด้วย Hair Growth factor ก็อาจจะยืดวงจรชีวิตของเส้นผมให้ยาวนานขึ้นได้

เรียบเรียงโดย นพ.จรัสพล รินทระ

วีดีโอสาธิต วงจรชีวิตเส้นผมที่อธิบายได้ชัดเจน และการป้องกันผมร่วง

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่