ผมร่วง-ผมบาง-หัวล้าน สาเหตุ-การรักษาในปัจจุบัน - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

ผมร่วง-ผมบาง-หัวล้าน สาเหตุ-การรักษาในปัจจุบัน

hair_loss

ผมร่วง-ผมบาง-หัวล้าน : เป็นปัญหาที่พบได้ 10 % ของคนเอเซีย โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ปัญหาผมร่วง ผมบาง จัดเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสวยงามและบุคคลิกภาพของคน อันดับต้นๆ ของคนเอเซีย เพราะพบได้ไม่บ่อย ขณะที่คนต่างชาติอาจจะพบได้ถึง 50%  โดยเฉพาะผู้ชาย จนถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่เค้าไม่ค่อยได้ใส่ใจ แต่คนเอเซีย ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นคลินิกรักษาเส้นผมในเอเซียจึงได้รับความนิยมอย่างมากกว่าคลินิกทางประเทศยุโรป

จำแนกสาเหตุของผมร่วง ได้ดังนี้:
1. ผมร่วงแบบมีแผลเป็น: มักเกิดจากการมีบาดแผล หรืออุบัติเหตุ เป็นส่วนใหญ่ บางครั้ง อาจเกิดจากการติดเชื้อเช่น งูสวัด โรคSLE ซึ่งมักแก้ไข หรือทำให้เกิดผมใหม่ได้ยาก แบบนี้อาจจะต้องใช้วิธีผ่าตัดปลูกย้ายรากผมที่เรียกว่า Hair Transplantation

hairloss scar
2. ผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น: พบได้บ่อยกว่าแบบมีแผลเป็น  และเป็นสาเหตุที่พบได้ทุกเพศวัย  แต่ข้อดีก็คือถ้ายังไม่ล้านมาก ยังพอจะมีทางแก้ไขให้มีผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ โดยสาเหตุของผมร่วงชนิดนี้ แบ่งย่อยได้เป็น
2.1 กรรมพันธุ์ พบได้บ่อยมาก  ถึง 1 ใน 3 ของคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น มักเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง บางคนอาจพบว่าผมเริ่มร่วงและบาง ตั้งแต่วัยรุ่นและศีรษะล้าน-บาง ก่อนวัยกลางคนเสียอีก ลักษณะผมบางจากกรรมพันธ์ุ มักจะพบค่อยๆ เถิกไปทางด้านหน้า หรือแง่งผม คล้าย M-Shaped Hair-Loss-genetic
2.2 ระดับฮอร์โมนเพศชาย  บริเวณหนังศีรษะมากกว่าปกติ พบได้บ่อยมากเช่นกัน   ถึง 1 ใน 3 ของคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น ชึ่งพบว่ามีฤทธิ์ทำให้ผมร่วงเร็วกว่าปกติ หรือทำให้วงจรชีวิตของเส้นผมสั้นกว่าปกติ ทำให้ผมงอกใหม่ทดแทนไม่เพียงพอ หรือทำให้เซลสร้างผมไม่สร้างผมใหม่มาทดแทน  ลักษณะผมบางจาก DHT สูงมักจะพบค่อยๆ ผมร่วงบางบริเวณกระหม่อม หรือกลางศีรษะ มากกว่าจะบางแบบ  M-Shaped Hair-Loss-DHT
2.3 ความเครียด(Stress) พบว่าความผิดปกติทางอารมณ์ จะทำให้หลอดเลือด ที่มาเลี้ยงบริเวณหนังศีรษะหดตัว ทำให้เซลล์ผมขาดสารอาหาร จึงทำให้ผมแฟบเล็กลงและร่วงในที่สุด ผมร่วงจากความเครียด มักจะร่วงทั่วไปทั้งศีรษะ บางเท่าๆ กัน

hair loss_stress

2.4 โรคภูมิแพ้หนังศีรษะ ( Alopecia Areata)-โรคผมร่วงหย่อม ปัจจุบันยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมพันธุ์ ปฎิกิริยาออโตอิมมูนในร่างกาย ความเครียด ลักษณะผมร่วงประเภทนี้ จะร่วงแหว่งเป็นวงๆ อาจจะวงเดียวหรือหลายวง ได้เขียนบทความไว้แล้วที่นี่

hairloss_arreataตัวอย่างคนไข้มีปัญหาผมร่วงหย่อม

2.5 การติดเชื้อที่หนังศีรษะ( Infection) จาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา บนหนังศีรษะ ซึ่งจะทำให้หนังศีรษะอักเสบเกิดอาการคัน มีรังแค จึงเกิดการเกาและดึงรั้งเส้นผม ทำให้ผมร่วง ลักษระผมร่วงแบบนี้ มักจะร่วงทั่วๆ ไป หรือบางหย่อมได้

hair loss_Tinea-Capitisตัวอย่างผมร่วงจากโรคกลากที่หนังศีรษะ

2.6 โรคประจำตัวบางอย่าง(Chronic Disease)เช่น มะเร็ง โรคต่อมทัยรอยด์ผิดปกติ ซิฟิลิส หรือ ได้รับสารหรือแพ้ยาบางตัว เช่น ยาต้านมะเร็ง ยาในกลุ่มรักษาโรคไทรอยด์ ยาในกลุ่มรักษาโรคหัวใจหรือใจสั่น ยาในกลุ่มป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเก๊าท์ วิตามินA ยาเคมีบำบัดการฉายรังสี ดังนั้นแพทย์ต้องซักประวัติคนไข้ให้ละเอียด ก่อนวางแผนการรักษา

thyroid+and+hair+loss

2.7 ผลจากการกระทำของตนเอง( Trichotillomania)
ได้แก่ การชอบถอนผม การแกะเกา ดึงทึ้งผม การถอนผมคัน กลุ่มนี้คนไข้มักจะมีปัญหาทางสภาพจิตใจ เครียดแล้วดึงทึ้งผม มักจะทำซ้ำๆ บริเวณเดิม และมีรูปแบบของการบางไม่ชัดเจนเหมือนแบบอื่นๆ big_Trichotillomania01

ก่อนจะทำการรักษาผมร่วง แพทย์จะทำการซักประวัติเช่นเดียวกับการตรวจโรคทั่วไป โดยจะถามถึงระยะเวลาที่ผมร่วง ลักษณะที่ร่วง( ร่วงเฉพาะที่ หรือร่วงทั่วไป) ปริมาณที่ผมร่วงต่อวัน ประวัติทางกรรมพันธุ์ โรคประจำตัว และอาการอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ เช่น คัน รังแค ปวดข้อ แพ้แสง ภูมิแพ้ ฯลฯ การตรวจหนังศีรษะ และเส้นผม เพื่อดูความผิดปกติ เช่น ขุย ลักษณะการอักเสบ เส้นผมที่ร่วง ความหนาแน่นของเส้นผม แล้วนำประวัติและการตรวจร่างกายมาวิเคราะห์ถ้าสาเหตุ เพื่อแก้ไขและรักษา

แนวทางการดูและและรักษาผมร่วง ในปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้

1. การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดปลูกผม

      1.1 แพทย์จะหาสาเหตุ   โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย หรือาอาจจะตรวจเลือด ถ้าพบสาเหตุก็จะรักษาที่สาเหตุที่ทำให้ร่วงก่อน  เช่น รักษาภาวะอักเสบของหนังศีรษะ การติดเชื้อ ลดภาวะเครียด  แก้ไขพฤติกรรมในบางอย่างในผู้ป่วยที่ชอบดึงทึ้งผม แก้ไขโรคประจำตัวที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับผมร่วง

hair loss_Consult

     1.2. กรณีที่ผมร่วงจากพันธุกรรม หรือ ฮอร์โมน DHTพบได้บ่อยสุดถึง 60-70 %  ซึ่งมีกลไกที่เป็นสาเหตุของผมร่วงโดย จะทำให้วงจรชีวิตของเส้นผมสั้นลง ผมจึงร่วงได้มากและเร็วกว่าปกติ ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลง และสั้นลง ทำให้ผมค่อยๆบางลง จนดูโล่งเตียน นอกจากนี้ยังทำให้ ปริมาณผมใหม่ งอกได้ไม่เป็นปกติ ทั้งจำนวนและขนาดที่เล็กลงกรณีที่เป็นไม่มาก และผมร่วงมาก สามารถทำการรักษาได้่ง่ายๆ 3 วิธีดังนี้

hair loss_treatment
1.3 การเลือกใช้แชมพู โลชั่น หรือ ยารับประทาน ควรรับประทานยาลดระดับฮอร์โมนที่สูง และทาโลชั่นปลูกผม และ/หรือร่วมกับการรับประทานวิตามินสำหรับเส้นผม

hair loss_Medication
การรักษาผมบาง ด้วยการใช้ยา

            1.4 Mesohair or Mesotherapy :  ปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคในการนำยา วิตามินต่างๆ ในรูปยาฉีดผสมเป็นคอกเทล ฉีดด้วยปืนดิจิตอลเข้าไปที่หนังศีรษะที่บาง โดยเรียกว่าเทคนิค เมโสปลูกผม  ซึ่งเป็นการรักษาที่นำมาเสริมการรับประทานยาและยาทา โดยมีรายงานจากฝรั่งเศสว่า ช่วยทำให้เส้นผมงอกได้เร็วขึ้นและเพิ่มขึ้น กว่าเดิมถึง 2-3เท่า

hair loss_mesohair

การปลูกผมด้วยเทคนิค Mesotherapy

          1.5. Laser Hair Treatment    ปัจจุบันได้มีการนำเลเซอร์มาทำการรักษาเส้นผมให้ดีขึ้น โดยใช้เลเซอร์ชนิด Diode Laser โดยมีการปล่อยแสงเลเซอร์สีแดง ออกมาจากซี่แปรงของหวี โดยใช้หลักการ Low Level Laser Therapy (LLLT) ทำการปล่อยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ หรือเรียกว่า Cold beam ไปที่หนังศีรษะ โดยไปออกฤทธิ์กระตุ้นที่เซลล์เส้นผม เพื่อให้เส้นผมเพิ่มจำนวนมากขึ้น เส้นผมแข็งแรงขึ้น ขนาดโตขึ้น และมีความเงางามมากขึ้น ( Improves quality,thicken,strengthen,shinier,fuller hair) โดยอาศัยทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Photo-Biostimulation ซึ่งกล่าวถึง “แสงคือพลังงานอย่างหนึ่ง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถอยู่รอดได้ด้วยแสง และเซลล์เส้นผมก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง จึงเข้าข่ายในทฤษฎีนี้ด้วย”
อ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่    LInk click

hair loss_laser
319_9

                                                                                                                     การรักษาเส้นผมด้วยหวีเลเซอร์
2. การรักษาโดยผ่าตัดปลูกผม
การปลูกย้ายเซลรากผม ( Hair transplantation) เป็นการแก้ปัญหาผมบาง ศีรษะล้านโดยการทำศัลยกรรมตกแต่ง โดยการปลูกผมทดแทน คือ การย้ายหนังศีรษะรวมทั้งตุ่มผม( hair follicles) จากบริเวณที่มีผมดกไปทำการปลูกทดแทนในบริเวษหนังศีรษะที่ไม่มีผม ผมบาง หรือตุ่มผมไม่ทำงาน มักจะใช้ในกรณีที่ศีรษะล้านมาก หรือใช้การรักษาด้วยวิธีที่ 1 แล้วได้ผลไม่เต็มที่ โดยอาจจะใช้การผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทางเส้นผม หรือใช้หุ่นยนต์ปลูกย้ายรากผม  ระยะเวลาและจำนวนครั้งในการทำผ่าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวษศีรษะที่ไม่มีผม โดยเซลล์ผมที่ย้ายมาปลูก จะมีลักษณะเหมือนกับเส้นผมที่ท้ายทอย ซึ่งทนทานไม่ร่วงหลุดได้ง่ายเหมือนผมด้านหน้า อ่านบทความเพิ่มได้ทีนี่     LInk click

  • ตัวอย่างคนไข้ ที่รักษาด้วย 3 วิธีนี้ ก่่อนและหลังทำ 3-6 เดือนhair loss_Before_After 2hair loss_Before_After 1hair loss_Before_After 3

Add LINE ID ปรึกษาได้ที่ : @clinicneo หรือ ✅Click✅ http://bit.ly/2Jfx2Kh
Line@

Facebook: https://www.facecook.com/clinicneo
Instagram: https://www.instagram.com/clinicneobydr.jarasphol/
Website: http://www.clinicneo.co.th/
Tel.: 02-399-3390-1,091-819-4930

อ่านเพิ่มเติมบทความอื่นๆ ได้ที่นี่  ✅Click✅:
บทความเรื่องเส้นผมโดยอาจารย์แพทย์  ✅Click✅  

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่