ภาวะโรคลมชัก - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ภาวะโรคลมชัก

2_0

โรคลมชัก หรือ โรคลมบ้าหมู คือ ภาวะที่ผู้ป่วยหมดสติสัมปัญชัญญะในการควบคุมตนเอง มีอาการชักกระตุกของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ไร้การควบคุม ใช้เวลาในการเกิดไม่นาน เป็นนาที ก็จะหยุดชักแล้วค่อยฟื้นคืนสติ

สาเหตุของโรคลมชัก ขึ้นอยู่กับอายุที่ชักครั้งแรก เพราะมีหลายสาเหตุดังนี้

  1. ในทารกและเด็ก มักเกิดจาก ภาวะไข้สูง ภาวะติดเชื้อ มีประวัติการคลอดลำบาก หรือความผิดปกติของการMetabolism
  2. ในผู้ใหญ่อายุ มากกว่า 25 ปี พบได้บ่อย จากภาวะอุบัติเหตุที่ศีรษะ อัลกอฮอร์ ยาบางชนิด เนื้องอกที่สมอง
  3. ในคนสูงอายุ มากกว่า 50 ปี พบได้บ่อย จากโรคเส้นเลือดในสมอง เนื้องอกในสมอง ภาวะสมองฝ่อในวัยสูงอายุ

ในผู้ใหญ่ ที่เกิดโรคลมชักในภายหลัง พบว่า 60-70 % มักไม่พบสาเหตุชัดเจน อยากต้องหาสาเหตุเพิ่มเติม แต่ก็มีปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคลมชักได้ ได้แก่ ภาวะอดนอน ภาวะก่อนมีประจำเดือน การอดอาหาร ความอ่อนเพลีย ภาวะเครียด

แนวทางการวินิจฉัยทางการแพทย์ ในผู้ป่วยโรคลมชัก มีดังนี้

  •   การซักประวัติ จากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อแยกประเภทของโรคลมชัก
  •   การตรวจร่างกายของคนไข้
  •   การตรวจคลื่นสมอง ( EEG ) เพื่อดูประเภทของโรคลมชัก
  •   การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (CT ) กรณีที่สงสัยเนื้องอก หรือ เส้นเลือดในสมองผิดปกติ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อพบคนที่เกิดลมชัก พยายามให้นอนในพื้น ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ขณะกำลังชัก ให้หาผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าหนาๆ ให้กัด อย่าสอดนิ้วมือเข้าไปในปากผู้ป่วย เพราะอาจบาดเจ็บจากการกัดของผู้ป่วยได้ พยายามอย่าให้คนมุง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หลังชักควรนำผู้ป่วยพบแพทย์

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ของผู้ป่วยโรคลมชัก ไม่ควรขับขี่ยวดยานพาหนะ เช่น รถยนต์ การเล่นกีฬา ควรหลีกเลี่ยงกีฬาประเภทที่มีการกระทบกระทั่งกับผู้อื่น การว่ายน้ำโดยลำพัง การไต่เขา และดิ่งพสุธา งดเครื่องดื่มประเภทอัลกอฮอร์ อย่างเด็ดขาด กรณีที่ยังอยู่ในวัยศึกษา สามารถเล่าเรียนได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งให้ครูและเพื่อนทราบถึงโรคประจำตัว

เรียบเรียงและค้นคว้า โดย นพ. จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่