ภาวะผมหงอกก่อนวัย - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

ภาวะผมหงอกก่อนวัย

grey hair

อาการผมหงอกก่อนวัย หมายถึง ภาวะที่มีผมหงอก ก่อนอายุที่ควรจะเป็น ส่วนที่จะอยู่ที่อายุเท่าใดนั้น เป็นตัวเลขโดยประมาณ โดยในฝรั่งผิวขาวถือว่า หากมีผมหงอกก่อนอายุ 20 ปี ถือว่าหงอกก่อนวัย แต่ในแถบเอเซียถือว่า ถ้าหงอกก่อนอายุ 30 ปี จึงจะเรียกว่ามีภาวะผมหงอกก่อนวัย

ผมหงอกก่อนวัย ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ หมายความว่า ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวมีผมหงอกก่อนวัย ก็มักทำให้บุตรหลานมีโอกาส ผมหงอกก่อนอายุ 30 ปีได้สูง เพราะมีการถ่ายทอดผ่านทางยีน แบบ Autosomal Dominant หมายถึงโอกาสจะเกิดได้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์

สาเหตุของผมหงอกก่อนวัย มีได้หลายสาเหตุ อาจเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่าง เช่น การขาดแร่ธาตุทองแดง วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) แร่มังกานีส หรือจากยาบางตัว ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดสีผม เช่น ยารักษามาลาเรีย Chloroquine และมีโรคหลายโรคที่มีผมหงอกร่วมด้วย เช่น โรคโลหิตจาง ภาวะทัยรอยด์เป็นพิษ อารมณ์เครียดมาก หรือ หวาดกลัวเฉียบพลัน ฯลฯ

ภาวะผมหงอกก่อนวัย ไม่มีผลต่อการหลุดร่วงของเส้นผม ยกเว้นจะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ภาวะที่มีฮอร์โมน DHT สูง หรือ โรคซิฟิลิส

เมื่อเกิดผมหงอกก่อนวัย ไม่มีทางป้องกันให้อัตราการเกิดผมหงอกลดลง และไม่มีทางรักษาให้หายได้
แนวทางแก้ไข  มีอยู่ทางเดียวก็คือ การเปลี่ยนสีผม หรือการย้อมผม
แต่ในบางคน การมีผมสีขาวทั้งศีรษะ ก็ถือเป็นความเก๋ อีกแบบ

เรียบเรียงใหม่ โดย นพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่