ภาวะชราของผิวพรรณ( Cutaneous ageing) และการป้องกันแก้ไขด้วยสาร Antioxidants - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาวะชราของผิวพรรณ( Cutaneous ageing) และการป้องกันแก้ไขด้วยสาร Antioxidants

aging-skin

ในวงจรชีวิตธรรมชาติ ่ไม่มีสรรพสิ่งใด หลบให้พ้นได้ นั่นคือ ภาวะเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยดำเนินไปตามกาลเวลา ผิวหนังก็เป็นอวัยวะหนึ่ง ซึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเช่นกัน
ขบวนการชราของผิวหนัง(Cutaneous Ageing) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ความชราที่เกิดขึ้นภายในเซลล์(Intrinsic Ageing) โดยมีการเสื่อมไปตามกาลเวลา
  2. ความชราที่เกิดขึ้นภายนอกเซลล์(Extrinsic Ageing) เป็นความชราที่เกิดขึ้นภายนอกเซลล์ จากสิ่งแวดล้อม เช่น แสงแดด (บางครั้งจึงเรียก Photoageing) อายุ ภูมิคุ้มกัน ระดับฮอร์โมน และพันธุกรรม เศรษฐานะ ภูมิประเทศ ศาสนา อาชีพ วัฒนธรรม ดังนั้น ภาวะชราจากปัจจัยภายนอก จึงแตกต่างกันในแต่ละคน

เห็นได้ว่า ภาวะ Cutaneous Ageing เป็นผลของความชรา จากเซลล์ภายใน และปัจจัยภายนอกร่วมกัน เช่น แสงแดด(ด้งนั้น การใช้ครีมกันแดดเป็นประจำ สามารถป้องกัน และลดความแก่ได้ระดับหนึ่ง) และพบว่าตัวการสำคัญที่เกิดขึ้น เราเรียกว่า free radicles(อนุมูลอิสระ)

Free radicles  คืออนุมูลอิสระ อาจเป็น อะตอม อิออน หรือ โมเลกุล ที่พร้อมจะทำปฏิกริยากับสารต่างๆ ในขบวนการเผาผลาญพลังงาน(Metabolism) ในขบวนการต่างๆ และมี ออกซิเจน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วย และอนุมูลอิสระนี้เอง แบ่งได้เป็นหลายชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะชราของผิวหนังทั้งสิ้น

ดังนั้น ในการแก้ไข ป้องกันภาวะชรา จึงต้องหาสารที่สามารถกำจัด อนุมูลอิสระ(free radicles)เหล่านี้ และสารดังกล่าวที่นำมาใช้กำจัด เราเรียกว่า Antioxidants

Antioxidants

Antioxidants จำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

  1. Enzymatic antioxidants อาทิ Superoxide dismutase,catalase, glutathione peroxides,G-6-PD ( ไม่มีคำแปลภาษาไทย ขอโทษด้วย) โดยสารประเภทนี้จะปกป้องเซลล์อยู่ภายในร่างกาย
  2. Non-enzymatic antioxidants สารกลุ่มนี้จะมีโมเลกุลเล็ก ทำงานทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะทำงานภายนอกเซลล์ และในกลุ่มนี้เอง ที่ได้นำมาใช้ในทางการแพทย์ อย่างแพร่หลาย และได้มีการคิดค้นเพื่อใช้ป้องกันและรักษา ภาวะชราของผิวหนัง ซึ่งได้แก่ ( จะกล่าวถึงรายละเอียดแต่ละตัว ในบทความต่อๆ ไป)

– Viamin C
– Vitamin E
– Vitamin A
– Beta carotene
– Coenzyme Q10

คุณสมบัติของสาร Antioxidants ที่ดี(Ideal) ควรมีดังนี้

1. กำจัด free radicles ได้หลายชนิด
2. หาง่าย
3. ไม่เป็นพิษ ไม่ระคายเคือง
4. ดูดซึมทางผิวหนังได้ดี
5. มีความคงตัว ไม่สลายง่าย
6. ออกซิไดซ์ ได้ง่ายในบริเวณที่ใช้

ดังนั้น ในอนาคตคงมีสาร หรือ ตัวยา ตลอดจนเครื่องสำอาง หลายๆ ยี่ห้อ ได้นำ Antioxidants มาผสมเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาภาวะชรา การได้ทราบพื้นฐานของกลไกการทำงาน อาจเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้ อย่างฉลาด

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …………………..28 July,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่