ผู้ชายก็แพ้ท้องได้! - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ผู้ชายก็แพ้ท้องได้!

pregnant-man

เมื่อก่อนเวลาเราบอกว่า ผู้ชายแพ้ท้องได้ ฟังดูเป็นเรื่องตลกที่พูดกันสนุกๆ มากกว่า แต่ท่าทางจะเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับ เมื่อนักวิจัยในประเทศแคนาดา พบว่า ฮอร์โมนของว่าที่คุณพ่อก็เปลี่ยนแปลงไปไม่แพ้ภรรยาเช่นกัน ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันเสียด้วย

Anne Storey แห่งประเทศแคนาดา แห่ง Memorial University รัฐนิวฟันด์แลนด์ ได้รับอาสาสมัครว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ ที่มาเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการคลอดบุตรและการเลี้ยงดูเด็กทารก จำนวน 34 คู่ โดยทุกคนได้รับการเจาะเลือด เป็นระยะเวลาแต่ละช่วงที่ว่าที่มารดา มีการเจริญเติบโตของทารก เพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ คือ ระดับ cortisol hormone,Prolactin hormone and Progesterone hormone ผลปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน Testosterone ซึ่งเป็นระดับฮอร์โมนเพศชาย มีลดลง แต่สัมพันธ์กับว่าที่คุณพ่อด้วย ก็น่าแปลกดีนะครับ

ในขณะเดียวกัน เมื่อให้ว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อ ฟังเทปเสียงเด็กแรกคลอดร้อง และให้ดูวีดีโอวิธีการให้นมบุตรดวย ก่อนและหลังการทำกิจกรรมดังกล่าว ได้ทำการเจาะเลือดวัดระดับฮอร์โมน Cortisol ปรากฏว่าระดับฮอร์โมนดังกล่าว ลดลงทั้งว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่

ยังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ที่ทำไมระดับฮอร์โมนในผู้ชายถึงได้เปลี่ยนแปลงตามภรรยาไปด้วย แต่ Anne ได้อธิบายว่า คงเป็นอะไรสักอย่างที่ธรรมชาติเตรียมคุณพ่อให้พร้อมกับการมีทายาทกระมัง

แหม ถ้าเกิดผลงานวิจัย นี้เป็นจริง ทั้งว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อคงแข่งกันอ้วก! คงเป็นภายที่น่าเอ็นดูไม่หยอก

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …………………..28 July,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่