ผลการวิจัย ‘ การนอนหลับเพียงพอ ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรง’ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ผลการวิจัย ‘ การนอนหลับเพียงพอ ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรง’

wake up

โดยปกติ เราเชื่อกันว่า การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อเวลาเราไม่สบาย จะทำให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้นได้ แต่ถ้าเรานอนหลับพักผ่อน ไม่เพียงพอ อาจจะทำให้หายป่วยได้ช้า ซึ่งเดิมยังไม่มีใครได้พิสูจน์ความเชื่อนี้ว่าจริงหรือไม่

เมื่อเร็วๆนี้ มีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยลาวาล ในประเทศแคนาดา ได้ทำการวิจัยความเชื่อนี้ โดยได้มีการนำเอาอาสาสมัครที่นอนไม่ค่อยหลับ หรือนอนพักผ่อนไม่เต็มที่ 17 คน มาเปรียบเทียบกับคนปกติ 19 คน แล้วติดตามระดับภูมิต้านทานโรค โดยมีการตรวจนับจำนวนเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทาน ซึ่งได้แก่ เซลล์ CD3,CD4,CD8

CD3,CD4,CD8 คือ เซลล์เม็ดเลือดขาว ( T-Lymphocytes) ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune Systems) ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการตรวจจับ ทำลายเชื้อโรคทั้งหลาย หรือเซลล์มะเร็ง หรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ถ้ายิ่งมีจำนวนมาก ก็มีความสามารถมากในการทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมได้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ CD4 มีบทบาทสำคัญในการติดตาม รักษา ตรวจสอบ คนไข้ที่มีปัญหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะโรคเอดส์ ในปัจจุบัน ได้มีการนำมาตรวจนับจำนวน CD4 ในคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ว่ามีมากน้อยเท่าใด ต้องเข้าข่ายทำการรักษาด้วยยาต้านโรคเอดส์หรือไม่ หรือหลังรักษา แล้ว CD4 เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งบ่งว่าภาวะอาการของโรคดีขึ้น เป็นต้น

ผลการวิจัยพบว่า คนที่นอนไม่ค่อยหลับ หรือพักผ่อนไม่เต็มที่ จะมีระดับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันทั้งสามตัว น้อยกว่าคนที่นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งตรงนี้จึงยืนยันได้ว่า การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จึงมีผลดีต่อสุขภาพ และในทางตรงกันข้าม ถ้าท่านนอนไม่หลับ หรือพักผ่อนไม่เต็มที่จะทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง และภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลง

ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงค่อนข้างสนับสนุน เหตุผลที่ทำไม เมื่อเราพักผ่อนน้อย นอนดึก จึงเกิดปัญหาสิวขึ้นได้ง่าย เพราะร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียสิวได้น้อยกว่าคนที่พักผ่อนเต็มที่ ดังนั้น เพื่อผิวพรรณสวย คงต้องนอนๆๆๆ มากๆๆๆๆๆ (ครอกฟี้)

เรียบเรียงและค้นคว้าโดยนพ.จรัสพล รินทระ………….30/5/2546
เอกสารอ้างอิง : วารสารคลินิก ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2546

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่