ผมร่วง จากชอบดึงทึ้งผม (Trichotillomania ) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

ผมร่วง จากชอบดึงทึ้งผม (Trichotillomania )

Trichotillomania 1

Trichotillomania คือ ภาวะผิดปกติทางจิต จากการที่คนที่มีปัญหาผมร่วง หรือศรีษะล้านบางกรณี ที่มาพบแพทย์ และแพทย์ได้ตรวจและซักประวัติ จะพบว่าคนพวกนี้ จะชอบดึงและถอนผมเล่นมาก่อน อาจจากภาวะเครียด หรือ มักจะทำอะไรบางอย่างเพลินอยู่ เช่น ดูหนังสือ หรือโทรทัศน์ โดยพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อายุที่พบโดยเฉลี่ยประมาณ 11 ปี

อาการเริ่มแรก ก็คือ คนประเภทนี้ มักเริ่มที่มีความเครียดอยู่ก่อน แล้วเมื่อได้ถอนผมหรือขนแล้วจะหายเครียด จนเกิดเป็นความเคยชิน

Trichotillomania 2

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ในคนไข้ที่ถอนผม จะพบตอเส้นผมหลงเหลืออยู่

ลักษณะที่ตรวจพบ – บริเวณที่ผมร่วงที่ศรีษะ มักจะเป็นแห่งเดียว รูปร่างไม่แน่นอน แต่สังเกตได้ง่ายชัดเจน คือบริเวณที่ถอนจะยังเห็นตอเส้นผมอยู่ โดยมีขนาดความยาวแตกต่างกัน เนื่องจากการถอนขนแต่ละครั้ง อาจหลงเหลือตอหรือรากผมที่หนังศรีษะ

big_Trichotillomania01

บางครั้งต้องแยก โรคผมร่วงจากภาวะ Trichootillomania จากโรคผมร่วงหย่อม Aloprcia areata โดยดูจากการซักประวัติ และลักษณะผมที่แหว่งไป

โรคชอบดึงหรือถอนขนนี้ ถือว่าเป็นปัญหาทางจิต ถ้าต้องการให้หายขาด ต้องรักษาร่วมกับจิตแพทย์

Trichotillomania-Hair-Regrowth

โรคชอบดึงทึ้งผม  Trichootillomania ถ้าหยุดดึงได้ เส้นผมก็จะกลับมาปกติได้เอง

เรียบเรียงใหม่ โดยนพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่