ปานดำ (Becker’s nevus) สาเหตุและการแก้ไข - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

ผิวหนัง

ปานดำ (Becker’s nevus) สาเหตุและการแก้ไข

becker nevus

ปานดำแบบมีขนร่วมด้วย ( Becker’s nevus หรือ Pigmented hairy epidermal nevi) เป็นปานดำ ชนิดที่พบได้บ่อย และมักพบในผู้ชาย โดยมักจะเกิดขึ้นเมื่ออายุระหว่าง 10-15 ปี โดยจะเริ่มปรากฏเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ แล้วขยายออกเป็นแผ่นปื้นประมาณ 10-13 ซม.เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มสังเกตมีเส้นขนขึ้นมากกว่าปกติในบริเวณปานดำนั้น ( ดูรูปประกอบที่ 1)

สาเหตุที่เกิด: ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีความผิดปกติของเซลล์(acnthosis) ในชั้นหนังกำพร้า(epidermis) และมีสีของเม็ดเมลานินเข้มขึ้น และอาจพบเซลล์เมลานินมากขึ้นในชั้นหนังแท้ และมีเส้นผมเพิ่มมากกว่าปกติในบริเวณดังกล่าว มักจะเกิดซีกใดซีกหนึ่งของลำตัว เช่น ไหล่ หรือแขน

แนวทางการรักษา: ถือเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี นอกจากถ้ามีปัญหาด้านความสวยงาม อาจจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ดังนี้

1. การกำจัดขนที่บริเวณปานดำ ด้วยการทำการกำจัดเลเซอร์ Long-Pulsed :Nd-Yag laser ได้แก่ Gentel YAG Laser
2. ปานดำทำให้จางลงได้ ด้วยการทำการรักษาด้วย Q-Switchec:Nd-Yag laser ซึ่งทีได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน คือ Revlite laser

เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่