บุคลิกนิสัยของมารดา บ่งบอกเพศทารก - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

บุคลิกนิสัยของมารดา บ่งบอกเพศทารก

102_0

เพศของทารกในครรภ์ เราเชื่อกันว่า เกิดจากการแข่งขันกันโดยยุติธรรม ของโครโมโซมของเชื้ออสุจิ ในการว่ายไปผสมกับไข่ของมารดา โดยถ้า โครโมโซม X เข้าผสมกับไข่มารดา ก็จะได้ทารกเพศหญิง และถ้าโครโมโซม Y เข้าผสมก็จะได้ทารกเพศชาย ในโอกาสเท่าเทียมกัน 50/50

จิตแพทย์ชาวนิวซีแลนด์ท่านหนึ่ง ชื่อ Dr. Valerie Grant ได้ทำการวิจัยในมารดาหลายๆ ท่าน และเธอบอกว่า มารดาเพียงผู้เดียวที่เป็นคนกำหนดเพศของบุตร โดยมีปัจจัยในเรื่องนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ในการที่จะกำหนดให้บุตรเกิดมาเป็นเพศอะไร

จากผลการวิจัย และติดตามมารดาในขณะตั้งครรภ์ พบว่ามารดา ที่ชอบการแข่งขัน กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเอง จะมีโอกาสให้กำเนิดทารกเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยให้คำอธิบายว่า ฮอร์โมน Testosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย แต่ก็พบได้ในเพศหญิงในปริมาณที่แตกต่างกัน เป็นตัวกำหนดภาวะที่เหมาะสมให้ โครโมโซม Y มีโอกาสที่จะผสมกับไข่มารดา ได้ดีกว่าโครโมโซม X ซึ่งเชื่อว่า ในสตรีที่มีฮอร์โมน Testosterone มากกว่าปกติ มักจะมีนิสัยกล้าหาญ กล้าแสดงออก และมั่นใจในตนเอง และจะให้โอกาสกำเนิดบุตรชายมากกว่าบุตรสาว

ดังนั้น การวิจัยที่กล่าวมา เป็นสมมุติฐานหนึ่งที่อาจใช้กำหนดเพศบุตรได้ ดังนั้นท่านชายที่ต้องการบุตรชาย อาจต้องใช้ข้อพิจารณาดังกล่าวในการเลือกคู่ครอง เพราะการสังเกตข้อหนึ่งที่พอช่วยได้ นอกจากนิสัยใจคอก็คือ สตรีที่มีฮอร์โมนเพศชาย Testosterone สูงมักจะมีผิวมัน มีปัญหาเรื่องสิว และขนดก ดังนั้นลางเนื้อชอบลางยา แล้วแต่นะครับ!

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่