บทบาทของ Minoxidil Lotion กับการปลูกผม - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

เส้นผม

บทบาทของ Minoxidil Lotion กับการปลูกผม

hair-minoxidil3

การปลูกผมและขนในปัจจุบัน มีหลากหลายวิธีที่สามารถแก้ไขได้ ทั้งแบบถาวรและชั่วคราว โดยพบว่า ในกลุ่มยาทาภายนอกที่เป็นที่นิยมและ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองผลการรักษา คือ ยาทาภายนอกที่มีส่วนผสมของยา Minoxidil เราลองมาทำความรู้จักกับยาตัวนี้ กันหน่อยนะครับ

สาร Minoxidil เป็นสารที่พบว่าสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม เป็นอนุพันธ์ของสารพวก Piperidinopyrimidine ที่มีลักษณะเป็นผงสีค่อนข้างขาว ละลายได้ดีในอัลกอฮอล์( ประมาณ 15-30 มก.ต่อซีซี) สารนี้เมื่อผสมเป็นยาหรือโลชั่นแล้ว ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ( 15-30 องศาเซลเซียส) จะคงทนได้นานประมาณ 3 ปี

กลไกการออกฤทธิ์ที่ทำให้เส้นผมและขนสามารถเจริญเติบโตได้ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าไม่เกี่ยวกับฮอร์โมน ตามสมมุติฐานเชื่อว่า Minoxidil มีฤทธิ์ในการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตตรงกระเปาะผม จึงเพิ่มสารอาหารแก่เซลล์ผม ทำให้เซลล์ผมเกิดการแบ่งตัวเจริญเติบโตขึ้น ผมจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากผมหรือขนเล็กๆ( vellus hair ) เป็นเส้นผม-ขนที่โตขึ้น ที่เรียกว่า terminal hair นอกจากนี้ยังเชื่อว่ายังออกฤทธิ์ในการยับยั้งอิทธิพลของฮอร์โมน Prostaglandin ที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของเส้นผม

hair-minoxidil

ภาพประกอบ Minoxdil Lotion ช่วยให้เส้นผมดกดำได้

การได้ผลหลังจากทายาที่ผสม minoxidil ในแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร minoxidil ตัวทำละลาย และบางท่านอาจมีการผสมวิตามิน Retinoic acid ในส่วนประกอบ เพื่อช่วยให้การดูดซึมของยาminoxidil ดีขึ้น นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงระยะเวลาภายหลังเกิดปัญหา และความรุนแรงของปัญหาของแต่ละบุคคลด้วย

hair-minoxidil4ตัวอย่างคนไข้ใช้ Minoxidil Lotion ทาปลูกผม เห็นผลใน 3 เดือน

การใช้ประโยชน์ของยาทาภายนอก minoxidil สามารถใช้ทารักษาเพื่อให้ผมงอกได้ ทั้งจากปัญหากรรมพันธุ์ ฮอร์โมน 5-Dihydrotestosterone และปัญหาผมร่วงหย่อม( Alopecia areata) นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมในคนที่กำลังจะศีรษะล้านได้ด้วย โดยมีระยะเวลาในการเห็นผล ประมาณ 3 เดือนหลังจากทายา
นอกจากนี้
จากบทบาทของ Minoxidil Lotion ในการช่วยทำให้ผม ขนขึ้นได้ จึงได้มีการพัฒนานำ
Minoxidil Lotion มาใช้ปลูกขนคิ้ว ขนตา หนวเครา ขนตามลำตัว ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเช่นกันการดูดซึมยาทาภายนอก minoxidil เข้าสู่ร่างกายจะมีปริมาณน้อยมาก จึงไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใด แต่ไม่แนะนำให้รับประทานยา minoxidil เพราะจะมีผลต่อความดันโลหิตให้ลดลง ทำให้หน้ามืด วิงเวียนได้ง่าย นอกจากนี้ อาจมีผลต่อหัวใจในระยะยาวด้วย
การใช้ยาทา Minoxidil ปลูกผม หรือขน หนวดเครา เมื่อเลิกใช้ เส้นผมและขน อาจจะกลับมาร่วงได้อีก ประมาณ 3 เดือนหลังหยุดยา ดังนั้นจึงควรรับประทานยากลุ่มลดฮอร์โมน DHT ที่เป็นสาเหตุของผมร่วง เช่น Finasteride,Dutasteride ในการป้องกันการกลับมาร่วงใหม่ของเส้นผมร่วมไปด้วย ในรายที่ไม่สามารถ รับประทานยา Finasteride ได้  เช่น สตรีมีครรภ์ หรือมีผลข้างเคียง นกเขาไม่ขันจากการรับประทานยา Finasteride อาจจะเปลี่ยนมาใช้  Finasteride Lotion ทดแทน ซึ่งได้มีผลิตออกมาจำหน่ายแล้ว  

เรียบเรียงโดยนพ.จรัสพล รินทระ


วีดีโอ ก่อนหลังการรักษาด้วยยา Finasteride + Minoxidil Lotion


วีดีโอ การใช้ Minoxidil Lotion หยอดเพื่อปลูกผม

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่