ยาเลิกสุราชนิดใหม่(Acamprosate ) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

ยาเลิกสุราชนิดใหม่(Acamprosate )

Acamprosate

การติดสุรา (Alcoholism) เป็นภาวะที่เลิกได้ยาก ส่วนใหญ่เลิกได้ไม่กี่เดือนก็จะหวนกลับมาดื่มต่อ ทำให้โรคทางกายที่เกิดจากสุราไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะชาวผิวขาวในต่างประเทศจะประสบปัญหาที่กันอย่างมาก

วงการแพทย์พยายามที่จะหายาที่นำมาใช้ในการบำบัดรักษาให้เลิกสุรา แต่เท่าที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จ อย่างเช่น ยา Disulfiram ที่เมื่อรับประทาน ยาตัวนี้เข้าไปแล้ว เมื่อดื่มอัลกอฮอร์เข้าไป สุราจะไม่ถูก metabolised ตามปกติ แต่จะตกค้างเป็นสารพิษก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างมาก แล้วทำให้ผู้ที่ติดสุราไม่สามารถดื่มได้อีก ซึ่งไม่ค่อยได้ผล เพราะผู้ป่วยจะทรมานมาก จึงมักไม่ยอมกินยานี้อีก นอกจากนี้ยาก็มีอันตรายมาก อาจเกิดภาวะความดันเลือดสูงจนชักหรือหลอดเลือดแตกได้ จึงไม่ค่อยมีแพทย์นิยมใช้กันมากนัก จึงมักแนะนำให้บำบัดจากจิตใจ โดยอาศัยจิตแพทย์ในการเยียวยารักษา

Dr. Henning Sass แห่ง Rheiniscch Technische Hochschule ได้ร่วมกับสถาบันและโรงพยาบาลหลายสิบแห่ง ในเยอรมันนี ได้มีการ ค้นพบยาตัวใหม่ คือ Acamprosate ช่วยให้การเลิกสุราได้ผลดีพอสมควร

ซึ่งจากการวิจัยโดยอาสาสมัคร 272 คน ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้การรักษาด้วยยาหลอก(placebo) ส่วนอีกกลุ่มให้ยา Acamprosate โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับการปรึกษาและการรักษาอื่นๆ เล็กๆ น้อยๆ ตามอาการเหมือนกันหมด หลังจากการติดตาม 8 เดือน ปรากฏว่า กลุ่มที่ได้ยาจริง สามารถเลิกสุราได้ผลดีมากกว่า ในสัดส่วน 43 ต่อ 21

Dr. Henning Sass ให้เหตุผลว่า ยา Acamprosate ไปออกฤทธิ์ยับยั้ง การตีกลับของยาที่สมอง ทำให้ผู้ป่วยไม่มีอาการ เคลิ้มสบายเหมือน การดื่มสุราตามปกติ จึงเลิกได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตราย คือ มีอาการปวดศีรษะ หรือท้องเสียบ้าง แต่ก็ไม่แตกต่างจากผู้ที่ใช้ยาหลอก

การวิจัยครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ และเป็นความหวังใหม่ที่น่าสนใจในการที่จะตั้งใจเลิกสุรา คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…4 August,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่