การแก้ไขเหงือกดำ ด้วยเลเซอร์ - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

การแก้ไขเหงือกดำ ด้วยเลเซอร์

teeth

ปัจจุบันนี้ เลเซอร์นอกจากจะนำมารักษาปัญหาด้านผิวพรรณและความสวยงามแล้ว ในแวดวงของทันตกรรมก็ได้การศึกษา โดยได้นำเลเซอร์มารักษาเหงือกที่มีการติดสีเข้มของรงควัตถุเมลานิน(Melanin pigments) ซึ่งนับว่า เป็นปัญหาด้านความสวยงามอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้ในงานทันตกรรมด้วย

รงควัตถุเมลานิน( Melanin pigments) นี้ถูกสร้างจากเซลล์เมลาโนไซต์ (melanocytes) ที่อยู่ในผิวหนังชั้น Stratum basale ทำให้มองเห็นเป็นสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำในบริเวณเหงือก ซึ่งสาเหตุอาจมาจากกรรมพันธุ์ การกระตุ้นด้วยสารระคายเคือง เช่น บุหรี่ การแพ้ยาสีฟัน หรือการตอบสนองหลังการอักเสบของเหงือก (Post-inflammatory hyperpigmentation)

งานทันตกรรมเพื่อความงาม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ได้มีการทำการศึกษา โดยการนำเลเซอร์ชนิด UltraPulse CO2(Coherent Inc,Palo Alto,CA) มาใช้ในการแก้ปัญหาเหงือกดำ โดยมีหลักการในการแก้ไข โดยใช้ความร้อนจากเลเซอร์ชนิดนี้มาทำให้เกิดการระเหย ( vaporization ) ของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเหงือก และสามารถควบคุมพลังงานและบริเวณที่ต้องการแก้ไขได้อย่างแม่นยำโดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากเลเซอร์น้อยมาก นอกจากนี้หลังทำการแก้ไข การสมานแผลจากผลของเลเซอร์ ก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำให้เหงือกกลับมาสภาพปกติได้

เทคนิคของการแก้ไขเหงือกดำนี้ ก็โดยได้มีการปรับตั้งเครื่องให้มีพลังงานประมาณ 200 มิลลิจูลต่อ 1 ครั้ง( pulse ) และมีระดับ พลังงานโดยเฉลี่ย 5 วัตต์ ในขบวนการนี้ใช้ handpiece ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตรเป็นตัวปล่อยลำแสงเลเซอร์ โดยการทำให้เกิดการระเหยของเนื้อเยื่อนี้จะจำกัดความลึกอยู่เพียงที่ ผิวหนังชั้น superficial papillary และทำการยิงเลเซอร์ที่บริเวณระหว่างฟันกรามน้อยซี่ที่ 2 ทั้งในขากรรไกรบนและล่าง หลังการทำไม่พบมีเลือดออก และการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ และอีก 2 สัปดาห์ถัดมา พบว่า เหงือกยึดที่เคยติดสีเข้มของรงควัตถุเมลานิน กลายเป็นสีชมพูเรียบ และแน่นแข็ง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจกับผลการรักษาเป็นอย่างมาก

ผลการศึกษาในครั้งนี้ นับว่าเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของวงการทันตกรรม นอกจากได้เคยมีการใช้เลเซอร์ฟอกสีฟันให้ขาวแล้ว ซึ่งนิยมทำในเมืองนอก ( ในเมืองไทยยังไม่นำเข้ามา) เหงือกที่เคยมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเลเซอร์เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันเท่าที่ทราบ มีให้บริการแล้วที่คณะทันตแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ

ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง……………….คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่โดย นพ.จรัสพล รินทระ …ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…6 August,2005

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่