เลิกบุหรี่ หักดิบ หรือค่อยๆ ลด ก็ไม่ได้ ทำอย่างไร เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือแผ่นแปะเลิกบุหรี่ ได้ผลมั้ย - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

เลิกบุหรี่ หักดิบ หรือค่อยๆ ลด ก็ไม่ได้ ทำอย่างไร เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือแผ่นแปะเลิกบุหรี่ ได้ผลมั้ย

Kicking the Habit!

การเลิกบุหรี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญและไม่ง่าย คุณจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุดโดยอาจตัดสินใจเลิกแบบหักดิบ หรืออาจจะจะค่อยๆ ลดจำนวนที่เคยสูบลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณ แต่ถ้าหากคิดว่าทำไม่ได้ทั้งสองวิธี เพราะเสพติดนิโคตินไปแล้ว ลองมารุ้จักการรักษาการเลิกบุหรี่ด้วยยา เผื่อเป็นทางเลือกที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

หมากฝรั่งนิโคติน 

57307018nrtcrop

หมากฝรั่งนิโคติน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมนิโคติน และทำให้ดูดซึมในช่องปากได้ดี ซึ่งที่มีจำหน่าย ก็มี 2 แบบ คือ แบบชิ้นละ 2 มก.และชิ้นละ 4 มก.
หลักการทำงาน การปลดปล่อยนิโคตินเข้าสู่กระแสเลือดมากน้อย ขึ้นกับความถี่และความรุนแรงในการเคี้ยงหมากฝรั่งนิโคติน ซึ่งโดยปกติหลังเคี้ยวประมาณ 20 นาที นิโคตินจะถูกปลดปล่อยประมาณ ร้อยละ 90 และดูดซึมเข้าช่องปาก
นิโคตินที่เหลือจากการเคี้ยว จะถูกกลืนลงไปในกระเพาะและถูกดูดซึมเข้าสู่กระเพาะอาหาร และเผาผลาญอย่างรวดเร็วที่ตับ กลายเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ และเป็นอันตราย
หากเคี้ยวนิโคตินในขนาด 4 มก ติดต่อกันทุก 2-3 ชั่วโมง จะได้รับนิโคตินในเลือดใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับในผู้ที่สูบบุหรี่จัด
ได้ผลแค่ไหน สำเร็จร้อยละ 38 จากการติดตามในช่วง 4-6 สัปดาห์ถึง 12 เดือน มีโอกาสกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ ถึงร้อยละ 66.3 การที่เป็นเช่นนี้ อธิบายได้ว่า ไม่สามารถตอบสนองต่อสิงห์อมควันได้ทันท่วงทีนั่นเอง และการเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน ทำให้เกิดการเมื่อยล้าขากรรไกร และเจ็บคอในระยะแรกได้

แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน 

nicotine_patch

แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน
เป็นเวชภัณฑ์ที่จะนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง ในปริมาณที่คงที่และแน่นอน ต่อเนื่องนาน 16-24 ชั่วโมง และพบว่าระดับนิโคติน ในเลือดจะมีความเข้มข้นสูงสุดที่ 7-9 ชั่วโมงหลังแปะแผ่นนิโคติน ทั้งนี้ปริมาณมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการแปะด้วย แนะต่อเนื่องเกินกว่า 10 วัน จึงจะทำให้มีการสะสมของนิโคตินในเลือดในระดับที่ใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง
แปะอย่างไร จึงจะได้ผล
– แปะแผ่นนิโคตินขนาด 30 ตร.ซม. จะเหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าวันละ 1 ซอง
– ขนาด 20 ตร.ซม. จะเหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่าวันละ 1 ซอง
ได้ผลทันทีมั้ย ภายหลังแปะ พบว่าอาการอยากสูบบุหรี่ลดลงอย่างเด่นชัด ลดอารมณ์หงุดหงิดได้ แต่ไม่ลดอาการหิวหรือความเคยชินที่อยากสูดควันบุหรี่
ได้ผลแค่ไหน พบว่าอัตราการเลิกบุหรี่ได้ด้วยแผ่นนิโคติน สำเร็จ ร้อยละ 5-20 ซึ่งอธิบายได้ว่า ต้องใช้เวลานานในการออกฤทธิ์ และคนที่ต้องการเลิก มีอาการปากว่าง ไม่เหมือนการเคี้ยวด้วยหมากฝรั่งนิโคติน และพบว่าผลข้างเคียงก็พบได้ เช่น อาการนอนไม่หลับ ฝันร้าย ไอมากขึ้น ปวดเมื่อย

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า การเลิกบุหรี่ด้วยยาทดแทนนิโคตินดังกล่าว ได้ผลน้อยมาก เมื่อเทียบกับการหักดิบ และพบว่านิโคตินที้ง 2 แบบ ได้มีการจดทะเบียนจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมซักเท่าไหร่นัก แต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีแบบสูดดม แบบพ่นจมูก ออกมาทำการทดลองเพิ่มขึ้นก็ได้

นอกจากนี้การเสพติคบุหรี่ มิใช่การเสพนิโคตินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเสพความสุขที่ได้จากการสูดควันบุหรี่ ซึ่งถูกผูกยึดกับสภาพแวดล้อม ของสังคมมาเป็นเวลานาน แต่ก็มีข่าวดีว่า ในปัจจุบันได้มีกฏหมายล้อมกรอบและบังคับสิงห์อมควันทั้งหลาย มิให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศทุกที่ และมีบทลงโทษที่รุนแรงแล้ว คาดว่าอัตราการลดการสูบบุหรี่ในอนาคตอาจจะใกล้ความจริงมากขึ้น

เรียบเรียงและค้นคว้าใหม่ โดยนพ.จรัสพล รินทระ …….ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด…..6 September 2005
อ้างอิงจากบทความของ ผศ.นพ. ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล แห่งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงตีพิมพ์ในวารสารคลินิก

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่