การดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์(Gout) - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

การดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์(Gout)

327_1

โรคเก๊าท์ (Gout/ Gouty arthritis) เป็นภาวะของโรคที่เกิดจากการมีกรดยูริค (Uric acid) ในเลือดมีปริมาณสูงมากผิดปกติ( มากกว่า 7 Mg% ) จนไม่สามารถอยู่ในเลือดในรูปสารละลายได้ จึงเกิดการตกผลึกสะสมตามที่ต่าง ๆ เช่น ข้อ ทำให้ข้ออักเสบ หรือ ทำให้เกิดก้อนขึ้นตามร่างกาย อาการของGoutที่สำคัญคือ ข้ออักเสบ ปวดข้อรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว และมักจะมีอาการกำเริบขึ้น เมื่อรับประทานอาหารที่มีกรดยูริคสูง เช่น เครื่องในสัตว์ทุกชนิด กะปิ เนื้อสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ พืชผักยอดอ่อน เช่น หน่อไม้ ถั่วงอก สะเดา ยอดกระถิน ยอดผักอ่อน แตงกวา ชะอม น้ำหรือซุปที่สกัดจากเนื้อหรือน้ำต้มกระดูก กุ้ง หอย ปลาซาดีน เป็นต้น

Choi HK และคณะวิจัย จากฮ่องกง พบว่านอกจากอาหารกลุ่มดังกล่าวแล้ว ประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือฟรุคโตส จะมีผลต่อการเกิด โรคเก๊าท์ ด้วยหรือไม่ เพราะปัจจุบัน ได้มีการบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้กันมากขึ้นทั่วโลก เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีฟรุคโตส ที่ทำให้กรดยูริคในเลือดสูงขึ้นได้ จึงได้ทำการทดลองวิจัยดังนี้ ได้นำบุคคลากรทางการแพทย์ เพศชาย จำนวน 46,393 คนมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความถี่ในการดื่มน้ำอัดลม ทั้งแบบผสมน้ำตาลแท้และน้ำตาลเทียม หรือน้ำผลไม้

327_2ตัวอย่างคนไข้ที่มีการอักเสบข้อจากโรคเก๊าท์

ผลการศึกษาในช่วง 12 ปี พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรคเก๊าท์จำนวน 755 ราย ยิ่งดื่มมากก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เช่น พบว่า ถ้าดื่มมากกว่าสัปดาห์ละ 5-6 ส่วน (serving) จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.29 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มสัปดาห์ละ 1 ส่วน นอกจากนี้ยังพบว่า ฟรุคโตส ที่ทำให้กรดยูริคในเลือดสูงขึ้นได้ เพราะมีการเพิ่มการแปลงพลังงาน ATP ไปเป็น ADP ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นของการเกิดกรดยูริคในร่างกาย

จากผลการวิจัยดังกล่าว แม้จะมีข้อจำกัดที่การรับประทานอาหาร ได้เฉพาะจากการซักประวัติ ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ แต่ก็พอเป็นแนวทางสำหรับการดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้หวานๆ ให้มีปริมาณที่พอดีๆ มากกว่าการดื่มแบบไม่จำกัด เพราะนอกจากจะทำให้อ้วนได้ง่ายแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดข้ออักเสบได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี ประวัติโรคเก๊าท์ หรือมีภาวะกรดยูริค (Uric acid) ในเลือดมีปริมาณสูงมากผิดปกติ

เรียบเรียงและค้นคว้าโดย นพ.จรัสพล รินทระ…..10 April,2008
เอกสารอ้างอิง..Chot HK,et all.soft drinks,fructost comsumtion,and the risk of gout in men:prospective cohort stusy.BMJ 2008;309-312

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่