การฉายแสง เพื่อฟอกฟันให้ขาว - Clinic Neo
TEL : 02-399-3390-1
E-MAIL : [email protected]

สุขภาพ-งานวิจัย

การฉายแสง เพื่อฟอกฟันให้ขาว

laser-teeth-whitening

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ เทคนิคการฟอกฟันให้ขาว ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ การฉายแสงเพื่อฟอกฟันให้ขาวเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมกันในปัจจุบัน เนื่องจากไม่ยุ่งยากและเป็นที่น่าพอใจ เราลองมาทราบรายละเอียดกันซักหน่อยนะครับ

กรรมวิธีเริ่มต้นก็คือ การนำสารฟอกสีฟัน ที่ชื่อ Carbamide peroxide ซี่งสามารถช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างของฟันแต่อย่างใด มาเคลือบฟันก่อน แล้วฉายแสงที่มีความถี่จำเพาะ ไปที่ฟันที่เคลือบประมาณ 25 นาที หลังจากนั้นจะเกิดปฏิกริยาทางเคมี ทำให้โมเลกุลเล็กๆ ของสารนี้รวมตัวเป็นโมเลกุลใหญ่ จึงทำให้แลดูฟันขาวขึ้น

การฟอกฟันให้ขาวขึ้นจนน่าพอใจ มิใช่การทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องทำหลายๆ ครั้ง ส่วนใหญ่จะประมาณ 3-8 ครั้งขึ้นกับสภาพสีฟันของแต่ละคน โดยทำต่อเนื่องทุกๆ 2 สัปดาห์ การเตรียมพร้อมในการฟอกสีฟัน ก็คือ การทำให้ฟันมีสุขภาพดีก่อน คือ ไม่ผุ หรือฟันทีอุดอยู่แล้ว ต้องตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่ดี มีเหงือกแข็งแรง หรือถ้าโครงการต้องทำฟันปลอมอยู่แล้ว ก็ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนทำการฟอกสีฟัน หลังจากเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว ควรแปรงฟัน และขัดฟันเพื่อขจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกฟัน ก่อนพบทันตแพทย์ ซึ่งจะเตรียมการฟอก มักจะให้ทาเจลฟอกสีฟันชนิดอ่อนๆ ทิ้งไว้ก่อน 20 นาที ทุกวัน ก่อนนัดทำการฟอกฟัน

มีข้อห้ามหรือกำหนด หลังการฟอกสีฟัน 2 สัปดาห์ ก็คือ จำเป็นต้องงดดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ที่มีสี ไวน์ ชา และกาแฟ เพื่อป้องกันมิให้สิ่งเหล่านี้เป็นคราบติดที่ฟัน แล้วอย่าลืม งดสูบบุหรี่ด้วยนะครับ

การฟอกสีฟันนั้น จะได้ผลดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะคราบสีเหลืองที่ไม่ฝังลึกเกินไป แต่ฟันดำคล้ำ หรือคราบเป็นเส้นๆ จากผลของยาบางชนิด เช่น Tetracycline อาจได้ผลไม่ดีนัก และควรเลือกทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพราะการฉายแสงที่ไม่แม่นยำ อาจกระทบต่อเหงือกทำให้เป็นอันตรายได้

การฟอกสีฟัน แนะนำให้ทำกันในฟันที่เจริญเต็มที่แล้ว ดังนั้นในเด็กที่อายุก่อน 18-20 ปี จึงไม่ควรฟอกสีฟัน

ค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟัน ประมาณ 2,000-20,000 บาท ( รวมค่าทันตแพทย์ อุปกรณ์ และยา) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ จำนวนครั้งที่แพทย์นัด ดังนั้นทางที่ดีควรสอบถามราคาค่ารักษา ก่อนการตัดสินใจนะครับ

แปลและค้นคว้า จากบทความของทันตแพทย์ Anne Davis

โดย นพ.จรัสพล รินทระ วันที่